Rzadkie chrząszcze pod opieką przyrodników w Lubuskiem

Pixabay

Pixabay

Jelonek rogacz, kozioróg dębosz i pachnica dębowa – to rzadkie w Europie gatunki dużych chrząszczy objęte całkowitą ochroną. Jedne z najcenniejszych z krajowych stanowisk tych owadów znajdują się w woj. lubuskim.

Jak poinformował PAP Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. specjalnie dla ochrony populacji tych zagrożonych zwierząt i ich siedlisk wyznaczono w regionie łącznie około 10 obszarów, które zostały włączone do Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

„Wśród największych zagrożeń tych gatunków należy wymienić degradacje i postępujący zanik ich naturalnych siedlisk, bądź to na skutek zachodzących procesów naturalnych lub w wyniku antropogenicznej działalności. Chodzi tu głównie o wycinanie starych dębów, które są siedliskami tych chrząszczy” – powiedział PAP Bielewicz.

Okazuje się, że z uwagi na kurczące się obszary lasów dębowych, owady te zasiedlają m.in. dęby rosnące przy drogach oraz tworzące aleje w miastach czy na wsiach. RDOŚ w Gorzowie Wlkp. opracował plan działań mających służyć ochronie rzadkich chrząszczy żyjących w biocenozie z dębami.

„Przykładem może być ochrona na obszarze Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie. Tam w październiku wykonaliśmy zabiegi obejmujące usuniecie nalotów młodych drzew i krzewów ocieniających pnie dojrzałych dębów zasiedlonych przez owady. W ten sposób zapewniono optymalną termikę szyi korzeniowych dębów preferowaną przez chronione bezkręgowce” – wyjaśnił Bielewicz.

Przyrodnicy planują w podobny sposób dbać o inne cenne siedliska chrząszczy w regionie, a te znajdują się m.in. w gminach Bytnica, Maszewo, czy Torzym.

Jelonek rogacz zalicza się do największych chrząszczy występujących w Polsce. Może osiągnąć długość do 7 cm. Charakterystyczne są samce tego gatunku. Używają swego „poroża” podczas walk o samice, które są pozbawione tego oręża. Chrząszcze te żyją w lasach dębowych, żywiąc się głównie sokiem tych drzew.

Kozioróg dębosz jest większy od jelonka rogacza, ale bardziej smukły. To największy krajowy przedstawiciel chrząszczy z rodziny kózkowatych. Długość jego ciała dochodzi nawet do 11 cm.

Natomiast niezwykle rzadka pachnica dębowa, która większość życia spędza w dziuplach drzew, osiąga długość do 4 cm i jest silnie związana ze swym siedliskiem.

Wymienione chrząszcze są objęte ochroną przez prawo krajowe, jak również europejską Dyrektywę Siedliskową.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Zdjęcie – Pixabay