Strona główna » Posts tagged with » ochrona drzew

Projekt kryteriów uznawania za pomniki przyrody

Projekt kryteriów uznawania za pomniki przyrody

W portalu rządowego Procesu legislacyjnego opublikowano projekt rozporządzenia o kryteriach uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303350   Rozporządzenie ustala minimalne wymiary drzew (w zależności od gatunku drzewa) kwalifikujące je na pomniki przyrody. Jest to powrót do regulacji obowiązujących do 1996 r. (choć z nieco innymi obecnie rozmiarami). W latach 1996-2017 zagadnienie […]

Program ochrony drzew „Drogi dla Natury”

Program ochrony drzew „Drogi dla Natury”

Wszyscy wiemy, jak ważne są drzewa. Produkują tlen, pochłaniają zanieczyszczenia, chłodzą powietrze w upalne dni. Stare drzewa są także ważnym elementem przyrody – często stanowią siedliska dla wielu chronionych gatunków ptaków, owadów czy grzybów. Drzewa w otwartym krajobrazie stanowią także element naszego dziedzictwa kulturowego, np. stare przypałacowe aleje będące czasem jedynym śladem dawnej świetności danego […]

Brońmy drzew

Brońmy drzew

Idzie wiosna, już za chwilę przy wielu drogach znów zobaczymy barwne stadka pilarzy… Wszystkim, którym drogie sa przydrożne aleje i chcieliby nieco przyhamować ich wycinanie, przypominamy, że: 1. Kompendium przepisów prawnych pomocnych w ochronie alei znajduje się w książce ‚Aleje-Skarbnice przyrody”, dostępnej na http://aleje.org.pl/publikacje/podreczniki/39-aleje-skarbnice-przyrody Przy okazji polecamy całą tę książkę oraz inne publikacje projektu Drogi […]