Strona główna » Posts tagged with » Senat

Sejm i Senat psują art. 37 ustawy o ochronie przyrody

Sejm i Senat psują art. 37 ustawy o ochronie przyrody

W przedłożonej przez Rząd, a uchwalonej przez Sejm ustawie o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wprowadzającej zmiany dotyczące ochrony powierzchni ziemi, przeprowadzone zostały także – nie mające nic wspólnego z meritum ustawy – zmiany art. 37 ustawy o ochronie przyrody. Art. 37 obecnie nakazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w przypadku podjęcia bez odpowiedniej oceny działań […]

Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne

Energetyka wiatrowa a społeczności lokalne

W opinii PIGEO opracowanie sygnowane przez Kancelarię Senatu zawiera półprawdy i tendencyjne interpretacje dotyczące  w kwestii uwarunkowań i skutków rozwoju energii ze źródeł odnawialnych, szczególnie energetyki wiatrowej w Polsce, Europie i na świecie. Przedstawiono w nim też szereg nieprawdziwych, bądź zdezaktualizowanych informacji i wniosków, łącząc zestawiając także w sposób nieuprawniony z naukowego/merytorycznego punktu widzenia, dane […]

Senat będzie pracował nad projektem ustawy umożliwiającej budowę morskich farm wiatrowych

Senat będzie pracował nad projektem ustawy umożliwiającej budowę morskich farm wiatrowych

Sejm w połowie kwietnia skierował ponownie projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej do Komisji Infrastruktury, która rozpatrzyła zgłoszone w drugim czytaniu poprawki. Dalszy proces legislacyjny będzie odbywał się już w Senacie.