Senat będzie pracował nad projektem ustawy umożliwiającej budowę morskich farm wiatrowych

Sejm w połowie kwietnia skierował ponownie projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej do Komisji Infrastruktury, która rozpatrzyła zgłoszone w drugim czytaniu poprawki. Dalszy proces legislacyjny będzie odbywał się już w Senacie.

Projekt ustawy dotyczy umożliwienia rozwoju na polskich obszarach morskich energetyki wiatrowej, poprzez dostosowanie przepisów regulujących wydawanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń do uwarunkowań procesu inwestycyjnego w energetyce wiatrowej na morzu.

Zgłoszone przez Sejm w drugim czytaniu poprawki dotyczyły zmiany zapisu o zakazie wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wiatrowych na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym, zmiany wysokości i sposobu pobierania opłaty dodatkowej za zajęcie wyłącznej strefy ekonomicznej, włączenia do ustawy zapisów dotyczących procedury rozstrzygającej w sytuacji, kiedy na jeden obszar zostanie złożony więcej niż jeden wniosek oraz regulacji sytuacji pozwoleń, złożonych i nierozstrzygniętych przed wejściem w życie ustawy.

Komisja Infrastruktury rekomendowała przyjęcie wyłącznie poprawki dotyczącej procedury rozstrzygającej, natomiast odrzucenie trzech pozostałych. W trakcie trzeciego czytania Sejm przegłosował poprawki zgodnie z rekomendacją Komisji. Dalszy proces legislacyjny będzie odbywał się już w Senacie.

W przypadku wejścia w życie ustawy pierwsze projekty farm wiatrowych będą miały szanse na realizację około 2020 roku. Eksperci szacują, że farm mniejszych niż o mocy 500 MW nie opłaca się budować więc jeśli będą budowane to etapowo i pierwsze 200 MW ma szanse powstać w 2016 roku. Szacunkowy koszty budowy morskiej farmy wiatrowej o mocy 500 MW mogą wynieść około 1,4 mld euro wobec około 0,85 mld euro w przypadku lądowej farmy wiatrowej o takiej samej mocy. Prognozy dotyczące możliwości budowy farm wiatrowych na polskich wodach Bałtyku w najbardziej optymistycznych wariantach przekraczają 5000 MW do 2030 roku.

Ocenia się, że ze względu na uwarunkowania środowiskowe farmy wiatrowe będą powstawały w odległości około 30 km od linii brzegowej.

Źródło: energiawiatru.eu