„Alternatywa energetyczna dla Polski – wymiar regionalny na przykładzie województwa świętokrzyskiego” – konferencja 27 października 2011 r. w Kielcach

Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić na konferencję

„Alternatywa energetyczna dla Polski – wymiar regionalny na przykładzie województwa świętokrzyskiego”

Konferencja odbędzie się 27 października 2011 r. w godzinach: 9.00-15.00 w hotelu DAL w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 12.

 

Podczas spotkania uznani eksperci zaprezentują między innymi tematy:

–          miejsce sektora energetycznego w strategii rozwoju województwa,

–          szanse i bariery rozwoju energetyki rozproszonej,

–          lokalne systemy inteligentnego zarządzania energią,

–          społeczne problemy energetyki ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ubóstwa energetycznego

–          projekty realizowane w woj. świętokrzyskim na rzecz efektywnego wykorzystania energii

 

Dyskusja w trakcie konferencji zostanie zorganizowana wg metody World Cafe umożliwiającej aktywną partycypację każdemu z uczestników.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24 października 2011 pod numerem telefonu 41 / 34 32 910 lub faxem41 / 34 32 912 lub e-mailem:biuro@it.kielce.pl.Po konferencji zapraszamy na obiad.

 

 

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Ul. Nabielaka 15 lok. 1

00-743 Warszawa

tel.             (22) 851-04-02      , -03, -04

fax             (22) 851-04-00      

http://www.ine-isd.org.pl/