10-13 lutego2011 w Poznaniu konferencja „Bioenergia w rolnictwie”

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14
pawilon 5, salka konferencyjna
Organizatorzy: Miesięcznik „Czysta Energia”, Międzynarodowe Targi Poznańskie
Prowadząca: Urszula Wojciechowska – redaktor naczelna miesięcznika „Czysta Energia”


Tematy i prowadzący:

 1. Polityka Ministerstwa Rolnictwa w zakresie bioenergii i udziału rolnictwa w rozwoju energetyki odnawialnej (Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
 2. Zapotrzebowanie energetyki zawodowej na biomasę (Prof. Anna Grzybek, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział Warszawa)
 3. Kierunki rozwoju biopaliw i energetyki biomasowej (Prof. Janusz Gołaszewski,prezes Zarządu Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego w Gdańsku)
 4. Biogazownie, jak uniknąć pułapek w projekcie (Marek Jóźwiak, Biogaz Zeneris)
 5. Bariery w rozwoju budowy biogazowni w Polsce (Paweł Jagustyn, prezes Zarządu Energobiogaz)
 6. Wykorzystanie oleju roślinnego do zasilania sprzętu rolniczego (Dr inż. Wojciech Golimowski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział Poznań)
 7. Biogazownie – i Ty możesz zostać zielonym miliarderem (Maciej Majewski, Bank BGŻ, Warszawa)
 8. Metan z biogazowi – paliwo dlarolnikaProf. Andrzej Piętak,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,Olsztyn)
 9. Uwarunkowania technologicznei organizacyjne rozwoju biogazowni rolniczych (Prof. Andrzej Myczko,Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział Poznań)
 10. Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie wiejskim i agroturystyce (Eugeniusz Frąckowiak,Delhi Poland)
 11. Tani, odnawialny i ekologiczny opał może być w każdej gminie (Roman Długi,Asket, Poznań)
 12. Bioelektrownia zintegrowana (Marek Pituła, Energetyka Odnawialna S.A.,Warszawa)
 13. Warunki uzyskania wpisu do rejestru biogazowi rolniczych prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego (Wojciech Rylski, kierownik Działu Biopaliw w ARR, Warszawa)
 14. Opłacalność biogazowni rolniczejw warunkach polskich (Lech Ciurzyński,wiceprezes Zarządu DGA Energia).

Wstęp wolny

Więcej informacji pod numerem tel. 61/655‐81‐51
e‐mail u.wojciechowska@czystaenergia.pl

Źródło: http://www.czystaenergia.pl/