35 mln zł na OZE w woj. opolskim

WFOŚiGW w Opolu organizuje nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu organizuje już III konkurs, którego celem jest wspieranie budowy instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W konkursie „Budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa opolskiego” do podziału jest w sumie 35 mln zł.

Finansowanie będzie udzielane w formie pożyczek na 10 lat, przy czym karencję w ich spłacie ustalono na okres do 18 miesięcy od momentu wpłaty pierwszej pożyczki, a maksymalna wartość pożyczki to 75% kosztów kwalifikowanych danego przedsięwzięcia.

Oprocentowanie pożyczek będzie stałe i wyniesie 3%, a Fundusz nie będzie pobierał dodatkowych prowizji i opłat.

Wartość projektów, na które będzie można otrzymać środki z WFOŚiGW, powinna wynosić minimum 0,5 mln zł i maks. 10 mln zł.

Na składanie wniosków aplikanci mają czas od 18 kwietnia do 13 maja 2011 r. Beneficjentami konkursu mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki administaracyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale legitmujące się zdolnością prawną.

 

Źródło: gramwzielone.pl