Skąd się biorą protesty przeciwko energetyce wiatrowej?

Badania i analizy wykonane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wykazują, że Polacy są za rozwojem energetyki wiatrowej w Polsce. Dla zdecydowanej większości odnawialne źródła energii to przede wszystkim energia wiatru.

 

Polacy uważają, że rozwój energetyki wiatrowej w naszym kraju wpływa bardzo istotnie na postęp technologiczny i gospodarczy, poprawę jakości życia mieszkańców oraz ma korzystny wpływ na czystość powietrza i środowiska naturalnego. Dlaczego wobec tego społeczność blokuje inwestycje, które są szansą na rozwój gminy? Czy można tego uniknąć?

– Różne stadia przypadków wskazują, że przy braku dostępu do rzetelnej informacji, lokalni mieszkańcy dużo łatwiej ulegają dezinformacji, czerpiąc wiedzę z mało wiarygodnych źródeł lub dając się przekonać bardzo aktywnym przeciwnikom farm wiatrowych, którzy niejednokrotnie mają bardzo wybiórcze podejście do informacji i posługują się zmanipulowanymi danymi. Wówczas, pomimo tego, że większość mieszkańców jest nastawionych pozytywnie lub neutralnie do energetyki wiatrowej, stosunek do konkretnej inwestycji może się drastycznie pogorszyć – informuje PSEW.

Autorzy analiz upatrują podstawowych środków zapobiegania lub łagodzenia konfliktów społecznych, towarzyszących realizacji inwestycji, w prowadzeniu przez inwestora już na bardzo wczesnym etapie realizacji projektu szeroko zakrojonych działań informacyjnych wśród społeczności lokalnej.

– Okazuje się, że otwartość i gotowość inwestora do rozmów z mieszkańcami i lokalnymi władzami przekłada się na poziom akceptacji dla przedsięwzięcia. Podobnie istotne jest udostępnianie wiarygodnych informacji na temat wpływu inwestycji na wszystkie aspekty życia lokalnej społeczności nie tylko mieszkańcom, ale również lokalnym władzom, dając im w ten sposób możliwość skuteczniejszego uzasadnienia decyzji o realizacji inwestycji. Przede wszystkim jednak inwestor powinien zaangażować się w życie mieszkańców danej gminy i starać się ich przekonać, że realizacja inwestycji może w wydatny sposób wpłynąć na poprawę jakości ich życia – podaje PSEW.

Szczegółowe wyniki i wnioski z badań będą prezentowane podczas sesji organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej VI Konferencji i Targów „Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce”.

Źródło: energiawiatru.eu