Znieść cła na bioetanol czy nie?

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych domaga się nieznoszenia ceł na komponenty i surowce takie jak zboża, cukier czy bioetanol.

Jak przekonuje Tadeusz Szymańczak, rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, zniesienie ceł na surowce do produkcji etanolu lub dla samego etanolu jest nieuzasadnione ekonomicznie, gdyż takie działanie jeszcze bardziej rozchwieje rynek.

– Tak jak to zrobiono z cukrem, gdzie zredukowano limity produkcyjne, co spowodowało zamykanie cukrowni, przez co powiększono bezrobocie. Za wszystkie te błędy zapłacili rolnicy i konsumenci. W obecnej chwili Polska i Europa jest importerem cukru. Nasuwa się bardzo proste pytanie, kogo my mamy wspierać – przedsiębiorców i farmerów z drugiej półkuli? – zastanawia się Szymańczak.

– Analizując rynki zbożowe nasuwa się wniosek, że możemy doprowadzić do takiej  samej sytuacji jak z produkcją buraka cukrowego, którego nadwyżki poza limitem można było przeznaczyć na produkcję bioetanolu, czy nawet biogazu z pożytkiem dla wszystkich. Przemysł chemiczny patrzy tylko na te branże, które mogą mu przynieść chwilowe korzyści.

Dlaczego nie domaga się zniesienia ceł na nawozy?

Podjęcie takiej decyzji mogłoby spowodować tylko i wyłącznie obniżenie kosztów produkcji rodzimej, co przełożyłoby się na zwiększoną produkcję, a tym samym zwiększenie podaży i to spowodowałoby obniżenie cen.

Nadwyżki można i trzeba skierować do produkcji odnawialnych źródeł energii na naszym rynku Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych krytycznie ocenia pomysły znoszenia ceł wybiórczo i jest przeciwny temu, dlatego uważamy, że należy wykorzystać wiedzę i doświadczenie innych państw UE, a nie wymyślać czegoś, co jest szkodliwe dla rodzimych producentów rolnych, przedsiębiorców i konsumentów – mówi Szymańczak.

Analitycy szacują, że produkcja bioetanolu w UE w 2010 roku wyniosła 6,3 mld litrów. Najbardziej dynamicznie rozwija się rynek bioetanolu w USA, gdzie do baku wlewany jest co piąty litr światowej produkcji biopaliw.

Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews www.agronews.com.pl