BARDO MIASTO CUDÓW I …SAMOWYSTARCZALNEJ EKOOSADY

ZA GÓRAMI, ZA RZEKAMI JEST OSADA…

Początki Ekoosady Bardo to maj 2012 roku kiedy to wspólnie z Elizą i Jackiem kupiliśmy 14 ha ziemi w Kotlinie Kłodzkiej. Jest to malowniczo położony teren na płaskowyżu we wsi Opolnica, dookoła rozpościerają się Góry Bardzkie, a poniżej płynie Nysa Kłodzka.

KIM JEST EKIPA Z BARDA?

Twórcami Ekoosady Bardo jest grupa znajomych: Paweł, Eliza i Jacek.

Paweł to rolnik i ogrodnik ekologiczny. 25 lat temu założył gospodarstwo ekologiczne “Brzozowy Gaj”. Zajmuje się uprawą , przetwarzaniem i sprzedażą bezpośrednią warzyw, owoców i zbóż w jakości „bio”. Na bazie swojego gospodarstwa organizuje różne warsztaty. Propaguje na co dzień samowystarczalność i zdrowy styl życia. Zaangażowany w przedsięwzięcia mające na celu realizowanie w praktyce rozwoju zrównoważonego.
www.kobielus.most.org.pl

Jacek – Interesuje się dziedzinami artystycznymi i technicznymi, szczególnie tymi, które ułatwiają samowystarczalność, jest zwolennikiem ruchu opensource, czyli pragnie aby wszelka inwencja twórcza, wynalazki, usprawnienia były udostępniane bez ograniczeń patentowych i rozwijane przez współpracującą ze sobą grupę pasjonatów. Jest twórcą i administratorem forum internetowego o tematyce samowystarczalność: www.ekoosada.pl. Interesuje się sprawami związanymi z rozwojem świadomości człowieka. Pragnie tworzyć ogród i uprawy jako bioróżnorodny ekosystem.

Eliza interesuje się sztuką, ziołami, ogrodnictwem, wykonuje własnej roboty kosmetyki, środki czystości, biżuterię. Od wielu lat praktykuje raja jogę związaną z rozwojem świadomości człowieka. Po skończeniu studiów artystyczno-plastycznych postanowiła zamieszkać blisko natury, daleko od dużych aglomeracji i zająć się prowadzeniem własnego siedliska, roślinami i zwierzętami. Idea zamieszkania w ekowiosce powstała w sferze jej marzeń i afirmacji wiele lat wcześniej. Nie zgadza się z kierunkiem jaki obrała nasza cywilizacja, w której rządzi pieniądz, system i technologia. Brak bliskości z naturą, energiami przyrody i głód wartości duchowych był motorem do stworzenia i zamieszkania w takim miejscu.
SAMOWYSTARCZALNOŚĆ – ŚWIADOMY WYBÓR

Naszym celem jest stworzenie miejsca, które skupi ludzi, świadomie wybierających samowystarczalny styl życia. Na jednohektarowych lub mniejszych działkach nowi osadnicy mogą zakładać swoje autonomiczne siedliska, z ziemią pod ekologiczne uprawy warzyw, owoców, zbóż itp. Każdy w zakresie swojego prywatnego obszaru może tworzyć tu siedlisko rodzinne albo wspólnotę kilku osób, fundację lub inne formy. Mimo, że gospodarstwa mają być prowadzone niezależnie, rzeczą naturalną powinna być współpraca i pomoc międzysąsiedzka. Pragniemy, aby funkcjonowały tu w praktyce przyjazne dla środowiska rozwiązania z różnych dziedzin życia. Powstająca nowa, świadoma, otwarta na siebie i świat społeczność ma nawiązywać do wiejskich społeczności. Jest to więc projekt dla ludzi kreatywnych, mających odwagę i chęć wprowadzania nowych kierunków rozwoju społecznego, zbliżających człowieka z powrotem do przyrody.

Aby te zamierzenia osiągnąć rozpoczęliśmy proces przekształcania gruntów ornych na rolne-siedliskowe. Nawiązaliśmy współpracę z władzami lokalnymi, które uznały nasz projekt za doskonale wpisujący się w strategie rozwoju gminy, która stawia na turystykę.
Razem z pomocą wolontariuszy do tej pory udało nam się wiele osiągnąć. Stworzyliśmy
infrastrukturę:
-utwardziliśmy drogi dojazdowe
-wykopaliśmy studnie
-wybudowaliśmy ogrodzenia z siatki leśnej
-posadziliśmy żywopłoty
-zasadziliśmy setki drzew tworząc nasadzenia śródpolne
-założyliśmy sady i warzywniaki

Planujemy utworzenie wspólnej przestrzeni z domem otwartym, pełniącym rolę świetlicy, miejsca wspólnych wydarzeń kulturalnych i spotkań. Współpracuje z nami nasz sąsiad Mariusz, który posiada bazę noclegową dostępną dla wszystkich zainteresowanych, tworzona jest też przestrzeń noclegowa u Jacka. W sąsiedztwie ekoosady mieszkają też Kamila z Piotrkiem, propagatorzy idei cohousingu.

NOWY DOM

W 2013 roku Paweł rozpoczął na swoim siedlisku budowę pierwszego domu, w technologii słomo-gliny. Wybudowano piwnice, drewniany szkielet i dach. W ramach letnich warsztatów rozpoczęto wypełnianie szkieletu kostkami słomy. 18 sierpnia 2014 roku podczas warsztatów wybuchł pożar, wywołała go iskra ze szlifierki kątowej, a wiatr który tego dnia wiał wyjątkowo silnie spowodował błyskawiczne rozprzestrzenienie się ognia. Nie było szans na uratowanie czegokolwiek i w ciągu kilkunastu minut nadziemna część budynku spłonęła całkowicie. Efekt całorocznej pracy legł w gruzach. Po tym tragicznym wydarzeniu odezwało się wiele osób chcących ofiarować swoje wsparcie i pomoc. To zadecydowało, że postanowiliśmy odbudować dom. Każdy może się do tego przyczynić wspierając nasz projekt finansowo lub własnoręcznie w trakcie kursu budowania. Pragniemy, aby zrekonstruowany budynek był dostępny dla wszystkich pasjonatów budownictwa naturalnego, będą tam prowadzone warsztaty i kursy związane z samowystarczalnością, ekologiczną uprawą ogrodu, zielarstwem, przetwarzaniem żywności w warunkach domowych i wiele innych.

Chcesz POMÓC Pawłowi odbudować DOM?

Możliwa forma Twojego zaangażowania w projekt to :
– udział w akcji crowdfundingowej: https://polakpotrafi.pl/projekt/ekoosada
– fizyczna pomoc w pracach budowlanych

Więcej informacji na:
https://www.facebook.com/pages/Ekoosada-Bardo-odbudowa-po-po%C5%BCarze/692679430800092

Zapraszamy do Ekoosady

Zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcieliby się osiedlić, a także sympatyków i osoby życzliwe. Chcecie dodać swojej energii? Skontaktujcie się z nami! Wsparcie wiedzą oraz pomoc w pracach fizycznych może być Waszym wkładem w powstawaniu ekoosady:
www.bardo.ekoosada.pl

_MG_1620