Informacje o rezultatach zbiórki publicznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny (w skrócie TPD ŚOR) przeprowadziło zbiórkę publiczną na podst. zezwolenia nr 6/2014 wydanego dn. 06.05.2014 przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Zbiórka trwała od 14.05.2014 do 17.07.2014 i była organizowana m.in. w trakcie dni otwartych w szkole podstawowej nr 27 w Kielcach oraz świetlicy środowiskowej TPD ŚOR przy ul. Warszawskiej 147 , również w Kielcach.
W trakcie zbiórki sprzedano cegiełki wartościowe o nominałach 1PLN, 2 PLN i 5 PLN w kwocie 628 zł. Całkowita kwota zebrana w trakcie zbiórki wyniosła 632,40 PLN. Koszt organizacji zbiórki wyniósł 82 zł.
Zebrane środki zostały przeznaczone na następujące cele:
organizację wypoczynku letniego dla podopiecznych TPD ŚOR (dopłata do wypoczynku wakacyjnego –noclegi) oraz pozostałą działalność statutową.