Ekologia wyzwaniem XXI wieku

Raport "Ekologia wyzwaniem XXI wieku" przygotowany na zlecenie Instytutu Obywatelskiego autorstwa Jacka Bożka (Klub Gaja) i Radosława Gawlika (EKO-UNIA).

W raporcie Ekologia wyzwaniem XXI wieku mowa jest o zasobach naturalnych, które są zagrożone i edukacji ekologicznej. Autorzy zwracają uwagę na globalne związki i zależności, które mają wpływ na politykę i strategiczne wybory. Wskazują, że inteligentne zmiany i adaptacje mogą uchronić nas przed dramatycznymi zagrożeniami i katastrofami klimatycznymi.

O ekologii chętnie się dyskutuje. Wzbudza emocje, zwłaszcza jeśli można wypowiadać się anonimowo. Spektrum takich wypowiedzi jest bardzo szerokie. Dotyczy i zakręcania wody w trakcie mycia zębów, i gaszenia światła, i działań organizacji społecznych, i wreszcie konfliktów między różnymi grupami interesu. W komentarzach ściera się wiedza naukowa i postawy ideologiczne. To nie ułatwia rozumienia konkretnych problemów i kwestii wymagających decyzji. W rzeczywistości charakter prowadzonych na ten temat dyskusji ujawnia niezrozumienie i – co za tym idzie – bezradność przeciętnego Kowalskiego w tym względzie, choć zarazem pokazuje, jak wiele zjawisk i zagadnień składa się na to, co obiegowo określa się mianem ekologii: od globalnych zależności środowiskowo-przyrodniczych do indywidualnych sposobów widzenia świata (przejawiających się w wyborach konsumenckich na rynku dóbr i usług). Przy tym wszystkim nie nadążamy za zmianami, jakie nieustannie zachodzą wokół nas.

Człowiek nie jest zbyt skomplikowany. Do życia jest mu zasadniczo potrzebne pożywienie, schronienie, praca i wspólnota. Jeśli rozszerzymy naszą wspólnotę na zwierzęta i rośliny, okaże się, że także one potrzebują miejsca i zasobów gwarantujących im życie i przeżycie. Nie możemy dłużej opierać się na przekonaniu, że świat należy tylko do ludzi, a jego zasoby służą wyłącznie podnoszeniu jakości ludzkiego życia. Ekologia może stać się wehikułem, który powiezie nas w przyszłość, nie niszcząc tego, co powinniśmy zachować dla naszych dzieci i wnuków. Musimy tak pokierować pożądanymi zmianami społecznymi, by zachodziły w bezpiecznym dla obywateli środowisku. Bezpieczeństwo, adaptacja do zmian i innowacje są naszym zdaniem najważniejszym współczesnym wyzwaniem dla Polaków w XXI wieku.

Instytut Obywatelski – głównym celem naszej działalności jest promowanie i upowszechnianie idei obywatelskości, pokazywanie konieczności zaangażowania obywateli w życie publiczne, wypracowanie mechanizmów współpracy umożliwiających i rozwijających kooperację pomiędzy politykami różnych szczebli, przedstawicielami mediów i obywatelami. Dlatego działalność Instytutu sprowadza się między innymi do: prowadzenia projektów badawczych i analitycznych pomagających budować społeczeństwo obywatelskie.

Raport Ekologia wyzwaniem XXI wieku: www.instytytobywatelski.pl

Osoba do kontaktu:

Jacek Bożek (Klub Gaja):  klubgaja@klubgaja.pl

Instytut Obywatelski:    biuro@instytuobywatelski.pl

Źródło: eko-unia.org.pl