To już 5. milion drzew – rusza kolejna edycja programu „Po stronie natury”

Już po raz piąty Żywiec Zdrój we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia i Lasami Państwowymi realizuje program ekologiczny „Po stronie natury”, który przyczynia się do zwiększenia powierzchni leśnej kraju oraz zachęca Polaków do troski o środowisko naturalne. Jak co roku, w akcję mogą zaangażować się wszyscy, którym leży na sercu dobro przyrody. Dzięki kolejnej edycji programu, w Beskidzie Żywieckim zostanie zasadzony piąty milion drzew.

 

Program „Po stronie natury” został zainicjowany w 2009 roku. Od początku istnienia organizowany jest dzięki współpracy Żywiec Zdrój, Fundacji Nasza Ziemia oraz Lasów Państwowych. Celem programu jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz edukacja o  istotnym wpływie drzew na środowisko, w którym żyjemy. Realizowane działania mają zwrócić uwagę na potrzebę sadzenia drzew, które produkują tlen i odgrywają bardzo ważną rolę w łańcuchu życia. Są one również naturalnym siedliskiem dla zwierząt, dają cień w upalne dni, pochłaniają dwutlenek węgla, którego nadmiar przyczynia się do zmian klimatu. Program pokazuje także, że dbałość o drzewa to nie tylko obowiązek leśników, ale zadanie wszystkich ludzi, którzy korzystają z dóbr lasów.

 

Największą wartością programu „Po stronie natury” są realne działania na rzecz przyrody  będące efektem współpracy ludzi z różnych środowisk. Świadomość  jednoczenia wokół jednej idei różnych światów – biznesu, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych oraz lokalnych społeczności – daje bardzo dużą satysfakcję. Dzięki współpracy z zaufanymi i sprawdzonymi partnerami: Fundacją Nasza Ziemia oraz Lasami Państwowymi udało się do tej pory zasadzić aż 4 miliony drzew oraz zachęcić do działań proekologicznych setki, a nawet tysiące Polaków – mówi Marek Wojtyna, prezes Żywiec Zdrój S.A.

 

W ramach programu, w Beskidzie Żywieckim, na terenie Nadleśnictwa Węgierska Górka, sadzone są buki, jodły z jaworem, modrzewiem i świerkiem w domieszce. Jest to element odtwarzania pradawnej Puszczy Karpackiej. W lasach beskidzkich problemem jest podatna na choroby monokultura świerkowa, dlatego tak istotne jest sadzenie tam rodzimych gatunków drzew. W ciągu czterech edycji „Po stronie natury” czterema milionami drzew, obsadzono teren ponad 715 ha. Co szczególnie budujące lasów w Polsce przybywa i znajdują się one w dobrej kondycji, a dzięki programowi „Po stronie natury” każdy może mieć w tym swój udział.

 

Nieodłącznym elementem programu „Po stronie natury” jest także coroczny konkurs grantowy, w którym placówki oświatowo-wychowawcze mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów ekologicznych, odpowiadających na lokalne potrzeby. W efekcie czterech edycji konkursu, nakładem ponad pół miliona złotych dofinansowano aż 89 lokalnych inicjatyw proekologicznych. W realizację zwycięskich projektów zaangażowało się 380 organizacji i instytucji.

 

Uroczystym finałem każdej edycji programu „Po stronie natury” jest Wielkie Święto Sadzenia Drzew. Podczas obchodów, każdy z uczestników może zasadzić swoje własne drzewo pod opieką leśników. Do tej pory we wspólnej zabawie wzięło udział około 16 tysięcy osób.

 

PIĄTY ROK PROGRAMU…

 

W tym roku oprócz Wielkiego Święta Sadzenia Drzew zorganizowane zostaną również dwa dodatkowe nasadzenia – w Mirosławcu i Rzeniszowie. Piąta edycja programu ma za zadanie pokazać, że wspólnymi siłami można zdziałać jeszcze więcej i zaangażować się w ochronę przyrody na wiele różnych i ciekawych sposobów.

 

W tym roku twarzą programu już po raz trzeci został polski muzyk i wokalista – Sebastian Karpiel-Bułecka.

 

Zaangażowałem się w program „Po stronie natury” i konsekwentnie wspieram go od lat swoim wizerunkiem, ponieważ zwraca on uwagę na ważną dla każdego z nas kwestię – dbałość o otoczenie, o krajobraz i o drzewa. Chciałbym przekonać jak najwięcej osób do tego, by na co dzień robili coś dla środowiska. „Po stronie natury” to inicjatywa, dzięki której każdy może w prosty sposób zrobić coś dobrego dla natury, dobrze się przy tym bawiąc – mówi ambasador programu Sebastian Karpiel-Bułecka.

 

Przyłączając się do programu „Po stronie natury” każdy może zostać propagatorem ekologii wśród swoich znajomych. W ręce użytkowników oddana zostanie aplikacja mobilna, która dzięki funkcjom społecznościowym pomoże rozprzestrzenić ekologiczny przekaz. Aplikacja przyczyni się także do wskazania przez użytkowników nowych terenów, wymagających zazielenienia. Z końcem marca ruszy też odświeżona strona internetowa programu www.postronienatury.pl zawierająca wiele ciekawostek na temat lasów i tego, jak w prosty sposób dbać o środowisko naturalne.

Dodatkowo, na terenie czterech miast Polski zorganizowane zostaną akcje ambientowe, podczas których każdy będzie mógł w prosty sposób wyrazić poparcie dla programu „Po stronie natury”.

Symbolicznym finałem piątej edycji będzie październikowa konferencja metodyczna przygotowana przez Fundację Nasza Ziemia oraz Lasy Państwowe dla laureatów wszystkich edycji konkursu grantowego. Będzie to okazja do podzielenia się najlepszymi ekologicznymi praktykami.

 

 

Kontakt prasowy:

Monika Piekarska

Specjalista ds. PR Żywiec Zdrój S.A.

tel. 519 064 147, e-mail: monika.piekarska@danone.com

 

Aleksandra Modzelewska

The Addictives

Biuro Prasowe programu ”Po stronie natury”

tel.  666 381 468 e-mail: aleksandra.modzelewska@theaddictives.com

 

***

O firmie Żywiec Zdrój S.A.:

Firma Żywiec Zdrój S.A. na początku swojego funkcjonowania była niewielkim zakładem produkującym wodę źródlaną. Dynamiczny rozwój sprawił, że w 2001 roku została ona przekształcona w spółkę akcyjną. Obecnie zatrudnia ponad 500 pracowników i według rankingu dziennika Rzeczpospolita znajduje się w czołówce polskich przedsiębiorstw (Lista 500). Produkty Żywiec Zdrój można znaleźć w połowie polskich domów. Firma była wielokrotnie nagradzana za działalność biznesową, zdobyła między innymi Tytuł Lidera Polskiego Biznesu.

W strategię działania Żywiec Zdrój S.A. na stałe wpisana jest realizacja projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma wspiera nie tylko miejsca, w których działa, ale też prowadzi ogólnopolskie programy o charakterze edukacyjnym i z zakresu ochrony środowiska. Za działalność w ramach programu ekologicznego „Po stronie natury”, firma została nagrodzona tytułem Dobroczyńca Roku.

 

O Lasach Państwowych:

Lasy Państwowe to największa w Europie organizacja dbająca o obszary leśne. Tereny, którymi się opiekują stanowią niemal ¼ powierzchni kraju. Lasy Państwowe generują blisko 300 tys. miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym, a bezpośrednio w organizacji pracuje około 25 tysięcy osób. Dzięki swojej 90 letniej tradycji i imponującemu doświadczeniu, pracownicy Lasów Państwowych co roku sadzą 500 mln drzew,  tworząc warunki sprzyjające korzystaniu z dobrodziejstw polskich lasów. Ich najważniejszym celem jest zachowanie  ciągłości gatunkowej drzew, które należą do dobra wspólnego wszystkich Polaków. Leśnicy to druga pod względem zaufania społecznego grupa zawodowa w Polsce. Więcej na: www.lasy.gov.pl

 

 

O Fundacji Nasza Ziemia:

Fundacja Nasza Ziemia to organizacja pozarządowa realizująca cel pożytku publicznego – edukację ekologiczną. Została założona 20 lat temu przez  Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja popularyzuje proste sposoby i zachowania pomagające dbać o ochronę środowiska naturalnego. Inspiruje do działania i angażuje w nie setki szkół, samorządów, instytucji, firm i osób niezrzeszonych. W jej dorobku znajduje się blisko 40 programów edukacyjnych, m.in. „Sprzątanie Świata”, „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”, „Kluby Naszej Ziemi”, „Czysta Gmina”. Za prowadzone działania Fundacja Nasza Ziemia została uhonorowana „Złotym Liściem” Ministra Środowiska, Henry Ford European Conservation Award, wyróżnieniem „Pro Publico Bono” oraz wyróżnieniem specjalnym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za promowanie wolontariatu i działania wolontariackie. Więcej na: www.naszaziemia.pl.

fot. Ł. Misiuna