Komisja Europejska pozywa Polskę za smog

Greenpeace

Greenpeace

Komisja Europejska ogłosiła dziś, że stawia Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze względu na notoryczne przekroczenia norm jakości powietrza, stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego. W uzasadnieniu Komisja zwraca uwagę na to, że przez co najmniej pięć ostatnich lat dobowe wskazania poziomu pyłów stale przekraczały dopuszczalne wartości w 35 spośród 46 stref jakości powietrza w Polsce. Środki prawne i administracyjne stosowane jak dotąd w celu ograniczenia zanieczyszczenia zostały uznane przez Komisję za niewystarczające.

Greenpeace od dawna zwraca uwagę na to, że problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy wielu miejsc w Polsce. Już w marcu tego roku ekolodzy podkreślali, że w aż sześciu polskich miastach wykorzystany został roczny limit dni, w których stężenie pyłów PM10 przekracza dopuszczalny poziom 50µg/m3. Z najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że w Polsce na skutek zanieczyszczenia powietrza umiera rocznie nawet 47 tysięcy osób.

– Od dawna alarmowaliśmy o smogu, ale także ostrzegaliśmy, że Polska z powodu braku działań na rzecz poprawy jakości powietrza może trafić przed Trybunał Sprawieldiwości. Liczymy na to, że interwencja Komisji Europejskiej zmotywuje rząd do działania. Problem smogu to złożone zjawisko, na które składają się niska emisja, zanieczyszczenia z transportu i konwencjonalnej energetyki, opartej na spalaniu węgla. Jedynym sposobem na czyste powietrze w Polsce jest odchodzenie od spalania paliw kopalnych – powiedział Iwo Łoś, ekspert Greenpeace ds. bezpieczeństwa energetycznego.

– Chiny, które mają ogromny problem ze smogiem, zaczynają ograniczać spalanie węgla w trosce o zdrowie mieszkańców i masowo inwestują w energetykę słoneczną i wiatrową. Jednocześnie walka z zanieczyszczeniem powietrza otwiera furtkę do bardzo ważnych działań na rzecz klimatu. To szczególnie istotne w kontekście trwającego właśnie w Paryżu Szczytu Klimatycznego, na którym mają zapaść decyzje o przyszłości porozumienia w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ograniczając spalanie paliw kopalnych i inwestując w odnawialne źródła energii, Polska nie tylko okaże solidarność klimatyczną, ale także przyczyni się do poprawy zdrowia obywatelek i obywateli  – powiedziała Magdalena Zowsik, ekspertka ds. polityki energetycznej w Greenpeace Polska.Komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie dostępny jest tutaj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6225_pl.htm

Komunikat Greenpeace w sprawie wykorzystania rocznych dopuszczalnych limitów przekroczeń jakości powietrza: http://www.greenpeace.org/poland/pl/wydarzenia/polska/Smog-Az-6-miast-juz-w-marcu-wykorzystalo-dopuszczalne-roczne-limity-smogowych-dni/

Raport Europejskiej Agencji Środowiska w sprawie jakości powietrza w Europie dostępny jest tutaj:  http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015