Konferencja AMOP w Rogowie

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie zaprasza do udziału w IX Konferencji z cyklu „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie„, która odbędzie się w Rogowie w dniach 27-28 marca 2013 roku
Temat przewodni konferencji brzmi:
METODY OCHRONY I GOSPODAROWANIA POPULACJAMI DZIKICH ZWIERZĄT W LASACH
Do 20 lutego zostały zgłoszone następujące tematy:
  • Adaptacja nieużytkowanych piwnic i ziemianek na zimowiska nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym.
  • Efektywność restytucji żubra w Karpatach.
  • Funkcjonowanie populacji łosi na terenie Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku.
  • Metody zapobiegania kolizjom drogowym i kolejowym z udziałem zwierząt.
  • Ocena dynamiki liczebności populacji dzikich kopytnych przy pomocy różnych metod w czterech regionach Polski.
  • Ośrodki Rehabilitacji Zwierząt w RDLP w Olsztynie jako realizacja społecznych oczekiwań wobec leśników.
  • Problemy i wyzwania aktywnej ochrony cietrzewia na terenie RDLP w Olsztynie na przykładzie Nadleśnictwa Jedwabno.
  • Urządzenia akustyczne UOZ-1 sposobem na ograniczenie kolizji z udziałem zwierząt na liniach kolejowych.
  • Wpływ gospodarki leśnej na zagęszczenie nietoperzy oraz ich potencjalną bazę pokarmową w Puszczy Niepołomickiej.
  • Wpływ inwestycji drogowych na faunę i florę. Działania minimalizujące.
Szczegółowy program zostanie podany do 13 marca 2013 r.
Ostateczny termin przysyłania zgłoszeń udziału upływa 20 marca.
Pozostałe szczegóły na stronie cepl.sggw.pl/konferencja/amop 

Z poważaniem
Sekretariat Konferencji

—————————————————————————-

Leśny Zakład Doświadczalny SGGW
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
ul. Akademicka 20
95-063 Rogów
tel./fax 0 46 874 83 74
http://cepl.sggw.pl
e-mail: biuro@cepl.sggw.pl