Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” – KONKURS

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w konkursie, który polega na:


 

 1. wykonaniu dowolną techniką plastyczną mapy świata z gatunkami zagrożonymi wyginięciem (np. mapa narysowana kredą na boisku szkolnym, mapa wyhaftowana, mapa ułożona z  liści, mapy przestrzenne itp.). Praca powinna być pracą grupową uczniów.
   
 2. przygotowaniu w swojej miejscowości "Marszu ginących gatunków" – przemarszu ulicami w strojach/maskach zwierząt, podczas którego uczniowie-zwierzęta będą milczeniem lub hasłami zwracać uwagę odbiorców na problem wymierania gatunków.

  Przemarsz może być uzupełniony dodatkowymi elementami takimi jak scenki, transparenty, rozdawanie ulotek itp. W przygotowanie marszu uczniowie mogą zaangażować rodziców i  rodzinę.

  Zabawa w teatr, przygotowanie roli, masek jest lubiane przez uczniów, a jednocześnie bardzo widowiskowe. Dzięki atrakcyjności wizualnej marszu ginących gatunków wydarzenie ma szanse zaistnieć zarówno w lokalnych mediach, jak i na ustach mieszkańców.

  Chcemy, by impreza odbyła się w Światowym Dniu Bioróżnorodności 22 maja.
   

 3. warunek dodatkowy: aby szkoła została dopuszczona do konkursu, nauczyciel powinien przeprowadzić w niej co najmniej 4 warsztaty (dla 4 różnych klas) o tematyce bioróżnorodności, na podstawie materiałów dostarczonych przez „Źródła”. Celem warsztatów jest przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w konkursie i zainteresowanie ich zagadnieniami bioróżnorodności.

Skąd taki pomysł?

Z doświadczenia wiemy, że aby przekonać do jakiejś idei (w tym przypadku – do ochrony bioróżnorodność), trzeba znaleźć punkt zaczepienia – coś co przyciągnie uwagę odbiorców i wzbudzi pozytywne emocje. Czymś, a właściwie kimś takim są zwierzęta: panda, nosorożec, koziorożec, hipopotam, bonobo, tygrys, orangutan i setki innych gatunków.

Proponujemy uczniom stworzenie mapy ginących gatunków i wcielenie się w nie na kilkadziesiąt minut, by ginące zwierzęta miały okazję przemówić do ludzi. Takie doświadczenie "bycia" kimś innym, zwierzęciem zagrożonym wyginięciem, silnie oddziałuje na aktora, wzbudza empatię i zapada w pamięć.

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu znajduje się tutaj

Nagrody

W konkursie przyznanych zostanie 10 równorzędnych nagród w trzech grupach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne (lub czerech, jeśli do konkursu dołączą przedszkola lub szkoły specjalne) proporcjonalnie do ilości zgłoszeń z danej grupy wiekowej.

Nagrody składać się będą z:

 • dwóch elementów fototapety o rozmiarach 18m2 (3×6 m) przedstawiającej plastyczną mapę świata z przedstawionymi krajobrazami i gatunkami ginących gatunków oraz
 • w zależności od grupy wiekowej zestawu do obserwacji ptaków (lunety lub lornetki) lub zestawu realistycznych pacynek zwierząt oraz dyplomów.


Łączna wartość nagród rzeczowych to 28 000 zł.

Chcemy nagrodzić społeczność szkolną, a nie indywidualnych uczniów. Ładna fototapeta przedstawiającą w atrakcyjnej formie strefy klimatyczne, ginące gatunki, rzeki, góry, morza będzie nagrodą dla wszystkich uczniów, będzie uatrakcyjniać wygląd sali lekcyjnej lub szkolnego korytarza, a zarazem będzie pełnić funkcje edukacyjne.

Źródło: http://www.bioroznorodnosc.edu.pl/index.php?id=6