Plany urządzenia lasu dla Puszczy Białowieskiej

Na stronie
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/komunikaty_i_ogloszenia
ogłoszono treść decycji Ministra Środowiska z 9 października b.r.,
zatwierdzającej plany urządzenia lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej
(Białowieża, Browsk, Hajnówka).

Minister zatwierdził już raz plany dla tych nadleśnictw, w maju b.r.
obwieszczając to hucznie na konferecji prasowej – okazało się jednak, że
zatwierdził wówczas zupełnie co innego, niż ogłosił. Po stwierdzeniu
nieważności ówczesnej deycyzji ze względu na rażące naruszenie prawa, plany
zostały przerobione przez RDLP w Białymstoku i obecnie ponownie
przedstawione do zatwierdzenia.

Według decyzji, 10-letnie pozyskanie drewna z Puszczy ma nie przekroczyć
469,98 tys m3 drewna, a 70% lasów nadleśnictw (37 tys. ha) nie będzie
poddawana zabiegom gospodarczo-leśnym.

 

fot. Ł.Misiuna