Rusza 12. sezon liczeń MPPL

11 kwietnia pierwsi obserwatorzy wyruszą w teren, by liczyć ptaki w ramach programu Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych. To już 12. rok monitoringu, który z roku na rok dostarcza coraz lepszych i dokładniejszych danych. Dotychczasowe wyniki dostępne są w BAZIE DANYCH MONITORINGU PTAKÓW.

W programie liczenia odbywają się na kwadratach o powierzchni 1 km2, na których obserwatorzy zapisują wszystkie stwierdzone ptaki na dwóch transektach o długości 1 km. W tym sezonie wolontariusze zgłosili się już do monitorowania ponad 750 takich powierzchni. Oznacza to kolejny wzrost ich liczby w porównaniu z sezonem poprzednim. W tym roku będzie on bardzo znaczący i może przekroczyć nawet 100 kwadratów!

Nastąpiły pewne zmiany w protokole prac terenowych MPPL oraz w instrukcji liczeń. Uaktualnione pliki dostępne są TUTAJ

Zapraszamy do udziału w programie! Jeśli umiesz rozpoznawać ptaki po wyglądzie i głosach i chcesz pomóc nam zbierać te cenne dane – zapisz się na wolny kwadrat i wejdź tu.

Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) to długofalowy program, którego celem jest uzyskanie corocznych wskaźników liczebności ok. 100 najpowszechniej występujących w Polsce gatunków ptaków. Program stanowi część Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Źródło: OTOP