Troska o ludzi i środowisko oraz przestrzeganie najwyższych standardów – Kompania Piwowarska publikuje Raport zrównoważonego rozwoju 2012

Troska o ludzi i środowisko oraz przestrzeganie najwyższych standardów – Kompania Piwowarska publikuje Raport zrównoważonego rozwoju 2012

Firma, która poczuwa się do odpowiedzialności za konsumentów swoich produktów, środowisko naturalne i lokalne społeczności, a przy tym przestrzega najwyższych standardów – taki obraz Kompanii Piwowarskiej wyłania się z najnowszego Raportu zrównoważonego rozwoju. Publikacja podsumowuje działalność firmy w roku finansowym F12, który zakończył się 31 marca br., szczegółowo prezentując efekty realizacji 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju, jakie Grupa SABMiller wyznaczyła wszystkim swoim browarom.

Kompania Piwowarska publikuje Raport zrównoważonego rozwoju już po raz siódmy w swojej historii, a drugi w nowej formule, zgodnej z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative w wersji 3.1 (GRI G3.1). Najnowsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Do jego sporządzenia wykorzystano program SAM (Sustainability Assessment Matrix), który monitoruje wyniki Kompanii Piwowarskiej oraz innych browarów wchodzących w skład SABMiller pod kątem 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju. Wytyczne w ramach poszczególnych obszarów są praktycznie tożsame z wytycznymi GRI, a dodatkowo dostosowane do charakteru prowadzonej działalności. Postępy w każdym z priorytetów są badane za pomocą tzw. stopni, z których każdy składa się z 5 rosnących poziomów. Raport został zweryfikowany przez firmę doradczą PwC zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000 (ISAE 3000).

Monitorowanie obszarów zrównoważonego rozwoju umożliwia nie tylko rozwój i porównanie się z innymi, ale także wymianę tzw. dobrych praktyk czy skutecznych metod rozwiązywania różnych problemów produkcyjnych, społecznych czy środowiskowych na arenie międzynarodowej – mówi Paweł Kwiatkowski, dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.W opublikowanym wiosną Rankingu Odpowiedzialnych Firm Kompania Piwowarska zajęła wysokie trzecie miejsce. Taka pozycja zobowiązuje do tego, by rozliczać się z swoich działań i prowadzić dialog z interesariuszami.

Wyniki za rok F12 pokazały, że Kompania Piwowarska jest wiceliderem odpowiedzialnego biznesu w SABMiller Europa, a wśród wszystkich 96 browarów należących do Grupy znajduje się na czwartym miejscu. Aż w pięciu obszarach nastąpił wzrost wskaźników, w czterech poziom został utrzymany, a tylko w jednym nieznacznie się obniżył.

Systematycznie pniemy się w górę – z zadowoleniem stwierdza Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej. – Średnia wyników wzrosła z poziomu 3,16 w roku F10 do 3,81 w roku F12 w ramach 5-stopniowej skali. Te wskaźniki to nie puste liczby. Kryją się za nimi konkretne korzyści – dla nas jako organizacji, dla naszych pracowników, środowiska naturalnego czy wreszcie lokalnych społeczności.

Tegoroczny raport, oprócz informacji dotyczących m.in. władz spółki, produktów, nagród przyznanych firmie czy możliwości rozwoju zawodowego, a przede wszystkim stopnia realizacji priorytetów, zawiera kluczowe dane z raportu „Wkład Kompanii Piwowarskiej w polską gospodarkę”, który na zlecenie KP przygotował Ernst & Young. W ubiegłym roku rozliczeniowym w firmie prowadzona była pogłębiona komunikacja w odniesieniu do 3 obszarów: zwiększania produkcji piwa przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody, optymalizacji rozwoju przedsiębiorczości i zarządzania zrównoważonym łańcuchem wartości oraz kwestii HIV/AIDS. Jednak przedmiotem szczególnej uwagi firmy pozostają cztery priorytety środowiskowe: wspomniany już, dotyczący oszczędzania wody, ponadto zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, odzysk i recykling odpadów opakowaniowych oraz

 • optymalizacja procesu gospodarki odpadami.

Znalazło to odzwierciedlenie w niestandardowej komunikacji wewnętrznej Raportu zrównoważonego rozwoju 2012. Z tej okazji firma zorganizowała cykl ekologicznych happeningów pod hasłem Dni Zgranych z naturą. W browarach Kompanii Piwowarskiej i warszawskim biurze przygotowano aranżacje przy użyciu zieleni i surowców wtórnych, a liczne atrakcje miały propagować wśród pracowników postawy proekologiczne. Równocześnie w 14 miastach Polski została przeprowadzona akcja zbiórki surowców wtórnych. Partnerem Kompanii Piwowarskiej była sieć sklepów Biedronka – w wybranych placówkach przez dwa dni można było wymieniać szklane i aluminiowe opakowania na ekotorby. Firmom udało się zachęcić do udziału w akcji tysiące osób – w sumie rozdano ponad 10 tysięcy toreb i zebrano ponad 10 ton surowców wtórnych.

10 Priorytetów. Jedna przyszłość

Kompania Piwowarska prowadzi swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, która stanowi integralną część filozofii Grupy SABMiller. Firma sama wyznaczyła sobie 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju, świadczących o jej odpowiedzialnym podejściu do biznesu, a każdy z nich zawiera cel, do którego należy dążyć. Cele te zmieniają się wraz z upływem lat i rozwojem przedsiębiorstwa, ale priorytety pozostają niezmienne, umożliwiając śledzenie postępów w konkretnych obszarach.

 • Przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu
 • Zwiększanie produkcji piwa przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody
 • Zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla
 • Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych
 • Optymalizacja procesu gospodarki odpadami
 • Rozwój przedsiębiorczości i zarządzanie zrównoważonym łańcuchem wartości
 • Działanie na rzecz społeczności
 • Zmniejszenie skutków HIV i AIDS w obszarach, na które mamy wpływ
 • Poszanowanie praw człowieka
 • Przejrzystość informacji  o postępach działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i etyka

Najważniejsze dane z Raportu zrównoważonego rozwoju 2012

 • Dobry pracodawca, solidny partner w biznesie:

¾      3 143 osoby zatrudnione (stan na koniec roku F12)

¾      Produkcja i sprzedaż produktów KP generuje ponad 65 000 miejsc pracy w całej Polsce

¾      Zysk dla państwa z działalności KP –  4,67 mld zł (wpływy z akcyzy, podatku VAT, podatków dochodowych i ZUS)

 • Działania na rzecz środowiska:

¾      Zmniejszenie zużycia wody z 46,13 mln hl do 41,05 mln hl oraz produkowanych ścieków z 2,98 mln m3 do 2,68 mln m3

¾      Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z 87,58 mln kWh do 80,69 mln kWh i energii cieplnej z 943,66 mln MJ do 888,22 mln MJ; ponadto ograniczenie emisji związków siarki, azotu i dwutlenku węgla

¾      Zakończenie budowy neutralizatora ścieków w browarze w Poznaniu – koszt inwestycji to 6 252 202 zł

¾      Zmniejszenie ilości produkowanych odpadów, przy czym 99,9%odpadów organicznych zostało poddanych odzyskowi lub recyklingowi

 • Działania na rzecz społeczności lokalnych i programy odpowiedzialnościowe:

¾      Wolontariat pracowniczy w ramach programu „Ekipa nie tylko od święta” – w roku F12 zrealizowano 28 projektów, w które zaangażowało się 192 wolontariuszy, poświęcając na to 1558 godzin

¾      Liczne kampanie edukacyjne przeciwdziałające nieodpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu, np. „Sprawdź promile” (propagująca nieprowadzenie po spożyciu alkoholu), „Pozory mylą, dowód nie” (prowadzona z członkami ZPPP i Komendą Główną Policji, skierowana do sprzedawców), „W ciąży nie piję alkoholu” (propagująca niespożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży), strona www.abcalkoholu.pl (rozbudowana biblioteka wiedzy na temat skutków spożywania alkoholu dla organizmu i zdrowia)

Więcej informacji o 10 priorytetach i Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2012 można znaleźć tutaj: http://www.kp.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/raporty-i-wydawnictwa-csr/

Do redaktora:

Kompania Piwowarska – Lider branży piwowarskiej w Polsce

Kompania Piwowarska jest największym przedsiębiorstwem piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie doświadczenia w warzeniu piwa, nowoczesne technologie i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji na światowym poziomie gwarantują najwyższą jakość naszych produktów. Do portfela marek KP należą najpopularniejsze polskie piwa – m.in. Tyskie, Żubr, Lech, Dębowe Mocne, Redd’s, a także międzynarodowe marki premium: Pilsner Urquell, Grolsch oraz Peroni Nastro Azzurro. Kompania Piwowarska (utworzona w 1999 roku) posiada trzy browary (w Tychach, Poznaniu i Białymstoku) oraz oddziały handlowe na terenie całego kraju. Kompania Piwowarska prowadzi także działalność społeczną oraz programy edukacyjne popularyzujące odpowiedzialność i umiar w konsumowaniu alkoholu. Wielkość sprzedaży osiągniętej przez KP w roku finansowym zakończonym 31 marca 2012 r. wyniosła 13,5 mln hektolitrów piwa.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Wojciech Mrugalski Małgorzata Walędzińska-Półtorak
kierownik ds. komunikacji kierownik ds. zrównoważonego rozwoju
wojciech.mrugalski@kp.sabmiller.com malgorzata.waledzinska-poltorak@kp.sabmiller.com
ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań ul. Mikołowska 5, 43-100 Tychy
tel. + 48 61 667 7667 tel. +48 32 32 78 415
tel. kom. + 48 601 91 11 44 tel. kom. +48 601 590 618
fax + 48 61 667 7850www.kp.pl fax +48 32 32 78 418www.kp.pl