wieści z Sejmu: nie będzie likwidacji RZGW/WZMUW, będzie komercjalizacja parków narodowych ?

W czującym zbliżający się koniec kadencji Sejmie trwają intensywne i szybkie prace nad kilkoma projektami ważnych dla przyrody ustaw. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie "rewolucji" w systemie zarządzania wodami, ale będzie komercjalizacja parków narodowych.

27 lipca odbyło się II czytanie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. W związku ze zgłoszonymi propozycjami poprawek (dot. pomocy społecznej), projekt wrócił jeszcze do Komisji. Jednak, wydaje się, że rzecz najistotniejsza dla ochrony przyrody, wód i środowiska została już rozstrzygnięta. Jak wiadomo, elementem tej ustawy był pomysł likwidacji struktury KZGW/RZGW oraz WZMiUW i podporządkowanie gopsodarki wodnej wojewodom – co oznaczałoby złamanie częściowo dotąd istniejącego w Polsce podejścia zlewniowego. Ten pomysł był silnie lansowany przez MSWiA. Pracująca nad projektem ustawy sejmowa Komisja Nadzwyczajna zaproponowała Sejmowi wykreślenie tego elementu ustawy. Wszystko wskazuje, że Sejm tę rekomendację podzieli. Równocześnie, Komisja chce zgłosić dezyderat napisania od nowa Prawa Wodnego.

28 lipca Komisja Ochrony Środowiska sformułowała stanowisko na temat "ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz o lasach", której główną treścią jest komercjalizacja parków narodowych – przekształcenie ich w tzw. "państwowe osoby prawne", mogące prowadzić działalnośc gospodarczą i funkcjonujące z uzyskiwanych przychodów. Komisja rekomenduje Sejmowi uchwalenie projektu ustawy, wprowadziwszy do niej pewne zmiany. Zrezygnowano z pomysłu, by grunty w parkach narodowych przejął Minister Środowiska użyczając je tylko danemu parkowi – grunty te mają przejść bezpośrednio w wieczyste użytkowanie poszczególnych parków. Posłowie wykreślili kontrowersyjną propozycję umożliwiającą, za zgodą Ministra, wykorzystywanie parku narodowego jako poligonu wojskowego do szkolenia lotnictwa Sił Zbrojnych.

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników

Fot.Ł.Misiuna