Zawieszenie akredytacji dla biura FSC Polska

Władze FSC International zawiesiły akredytację dla biura FSC Polska. Jest to związane z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu FSC Polska, zgłaszanymi od wielu miesięcy przez organizacje pozarządowe będące członkami Izby Przyrodniczej FSC Polska. Zawieszenie akredytacji stawia pod znakiem zapytania przyszłość certyfikacji FSC w Polsce, która warunkuje zbyt drewna dużym odbiorcom- informują WWF Polska, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot i Komitet Ochrony Orłów.

FSC (Forest Stewardship Council) jest najbardziej rozpoznawalną organizacją o światowym zasięgu,  zajmującą się tworzeniem i wdrażaniem standardów zrównoważonego i odpowiedzialnego użytkowania zasobów ekosystemów leśnych naszej planety. Ponad 70% powierzchni leśnej naszego kraju  posiada certyfikat FSC wymagany przez znaczących odbiorców drewna, takich jak IKEA.

Z dniem 30 grudnia 2014 roku FSC International zawiesiło ze skutkiem natychmiastowym licencję dla biura FSC Polska. Była to reakcja na uwagi o nieprawidłowościach w zarządzaniu tą jednostką sygnalizowane przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, Komitet Ochrony Orłów, Klub Przyrodników oraz inne organizacje ekologiczne reprezentujące Izbę Przyrodniczą w FSC Polska. Zdominowanie Izby Przyrodniczej przez organizacje lojalne wobec Lasów Państwowych (Jazda Leśna, Polski Związek Łowiecki, Stowarzyszenie Ruchu Obrony Lasów Polskich, Polskie Towarzystwo Leśne) skutecznie uniemożliwiało w ostatnich latach konstruktywną pracę Izby, a w szczególności dostosowanie krajowego Statutu i Standardów FSC do dokumentów międzynarodowych. Choć biuro FSC Polska powołano już w 2001, do dziś nie posiada ono statutu zgodnego ze statutem światowego FSC.

Zawieszenie licencji dla FSC Polska potrwa do czasu wyeliminowania zgłaszanych nieprawidłowości. Ma się to odbyć na zasadzie porozumienia wszystkich zainteresowanych stron oraz przyjęcia prawidłowo sporządzonego Statutu uwzględniającego standardy międzynarodowe FSC, jak i prawo krajowe.

Polska pod względem wskaźnika lasów podlegających certyfikacji FSC (ponad 70% pow. leśnej) w Europie nie ma sobie równych. Kraj nasz pozostawia w tyle państwa Europy Zachodniej takie jak Niemcy, Austria, Norwegia i Finlandia, które mają mniej niż 10% certyfikowanych lasów. Certyfikat FSC jest szanowanym i uznawanym na świecie znakiem jakości gwarantującym klientom produkty pochodzące z gospodarki leśnej o wysokiej jakości, przy jednoczesnym przestrzeganiu wysokich standardów dotyczących praw pracowniczych, udostępniania lasów w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz zachowaniu walorów przyrodniczych. Dlatego też Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Komitet Ochrony Orłów oraz WWF Polska wyrażają zainteresowanie i gotowość do udziału w pracach  nad poprawieniem funkcjonowania polskiego biura FSC, przywróceniem jego transparentności i wyeliminowaniem nieprawidłowości jakie miały w nim miejsce.

źródło: http://www.wwf.pl/?15700/Zawieszenie-akredytacji-dla-biura-FSC-Polska

fot. Łukasz Misiuna