Strona główna » Posts tagged with » Komisja Europejska (Page 2)

Do 2050 roku wyginą wszystkie ryby?

Do 2050 roku wyginą wszystkie ryby?

87 europejskich i międzynarodowych organizacji podpisało się pod listem wzywającym Przewodniczącego Komisji Europejskiej – Jose Manuela Barroso – do zajęcia stanowiska w sprawie zobowiązania, jakie KE podjęła w sprawie likwidacji szkodliwych dla środowiska subsydiów.

KE pozwała Polskę za wdrażanie legislacji o GMO

KE pozwała Polskę za wdrażanie legislacji o GMO

W poniedziałek, 14 marca, Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwie sprawy przeciwko Polsce za uchybienia we wdrażaniu unijnej legislacji o organizmach genetycznie modyfikowanych.

Polska pod sąd za zbyt słabą ochronę gatunkową

Polska pod sąd za zbyt słabą ochronę gatunkową

16 lutego Komisja Europejska zadecydowała o pozwaniu Polski do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za niewłaściwą ochronę gatunkową ptaków. Pozaw ten dołączył do wcześniejszego, podobnego w zarzutach, pozwu o niewłaściwą ochrone gatunkową innych zwierząt (decyzja Komisji z 24 listopada 2010 r., o której informowaliśmy wcześniej w Wiadomościach).

Komisja Europejska znowu pozwała Polskę

Komisja Europejska znowu pozwała Polskę

Komisja Europejska pozwała dzisiaj Polskę do trybunału UE za niewystarczające wdrożenie dyrektywy z 1979 roku o ochronie dzikiego ptactwa w Unii Europejskiej.

Komisja Europejska nauczy zasad prawidlowej realizacji inwestycji wodnych

Komisja Europejska nauczy zasad prawidlowej realizacji inwestycji wodnych

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (Departament Planowania i Zasobów Wodnych) organizuje 8 lutego w Warszawie konferencję – spotkanie z Komisją Europejską dla ok. 180 uczestników z różnych instytucji zainteresowanych inwestycjami wodnymi, w sprawie zasad realizacji inwestycji w świetle wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. Konferencja jest elementem kampanii edukacyjno-informacyjnej w II cyklu planistycznym gospodarowania wodami.

Page 2 of 212