Strona główna » Entries posted by Klub Przyrodników (Page 12)

Ochrona muraw kserotermicznych. Nowa odsłona Klubu Przyrodników

Ochrona muraw kserotermicznych. Nowa odsłona Klubu Przyrodników

Murawy kserotermiczne w Polsce i Europie są w coraz gorszym stanie. Zarastanie, dewastacja, inwestycje oraz inne zagrożenia powodują, że te cenne zbiorowiska znikają z Naszego krajobrazu. Klub Przyrodników prowadząc ochronę muraw zaprasza do swojej nowej witryny na ten temat: murawy life Źródło: kp.org.pl

Chcemy w Polsce więcej obszarów Ramsar

Chcemy w Polsce więcej obszarów Ramsar

Szanowny Panie Ministrze,40-lecie podpisania Konwencji Ramsarskiej (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego) jest okazją do zwrócenia uwagi na fakt, że lista Obszarów Wodno-Błotnych o Znaczeniu Międzynarodowym, zgłoszonych przez Polskę do tzw. spisu Ramsar, o którym mowa w Art. 2 Konwencji, pozostaje nieadekwatna do walorów przyrodniczych ekosystemów mokradłowych Polski. […]

GDOŚ chce „propagandowo” ograniczyć prawa NGO do uczestniczenia w postępowaniach środowiskowych

GDOŚ chce „propagandowo” ograniczyć prawa NGO do uczestniczenia w postępowaniach środowiskowych

W listopadzie 2010 r. w GDOŚ powstał projekt założeń do zmiany ustawy z 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wśród licznych (trzeba przyznać, że w większości dobrych i słusznych) propozycji, w tym projekcie znalazła się też przynajmniej jedna kontrowersyjna: […]

Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego – rocznica podpisania Konwencji Ramsarskiej – jest corocznie obchodzony jako Światowy Dzień Mokradeł. W tym roku przypada dodatkowo okrągła, 40-ta rocznica podpisania Konwencji.

Nieprzemyślana reforma finansów publicznych zabija parki narodowe

Nieprzemyślana reforma finansów publicznych zabija parki narodowe

Reforma finansów publicznych i likwidacja, z dniem 31 grudnia 2010 r., gospodarstw pomocniczych sparaliżowała funkcjonowanie polskich parków narodowych. Dotychczas niemal wszystkie działania z zakresu ochrony przyrody były de facto wykonywane przez tzw. gospodarstwa pomocnicze działające przy parkach – jednostkach budżetowych. Gospodarstwa te zostały z dniem 31.12 zlikwidowane w ramach ogólnej reformy finansów publicznych, a ich […]

Komisja Europejska nauczy zasad prawidlowej realizacji inwestycji wodnych

Komisja Europejska nauczy zasad prawidlowej realizacji inwestycji wodnych

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (Departament Planowania i Zasobów Wodnych) organizuje 8 lutego w Warszawie konferencję – spotkanie z Komisją Europejską dla ok. 180 uczestników z różnych instytucji zainteresowanych inwestycjami wodnymi, w sprawie zasad realizacji inwestycji w świetle wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. Konferencja jest elementem kampanii edukacyjno-informacyjnej w II cyklu planistycznym gospodarowania wodami.

Mokradła Sudd w Afryce ocaleją?

Mokradła Sudd w Afryce ocaleją?

Jak wiadomo z prasy i telewizji, 30 stycznia ogłoszono wyniki referendum w Sudanie. Przy frekwencji sięgającej w niektórych miejscach do 90%, ponad 99% głosujących opowiedziało się za niepodległością Sudanu Południowego, tj. za tym, by wydzielił się on w nowe państwo (i obserwatorzy uważają te wyniki za uczciwe i prawdziwe). Referendum jest skutkiem długiej, niemal 30-letniej […]