Strona główna » Posts tagged with » chiropterologia

III Zimowe Liczenia Nietoperzy w Górach Świętokrzyskich

III Zimowe Liczenia Nietoperzy w Górach Świętokrzyskich

Zimowe spisy nietoperzy wykonywane są przez chiropterologów w większości regionów w Polsce od lat. W województwie świętokrzyskim tego rodzaju badania prowadzone są z różną systematycznością i na różnych terenach od początku lat 90. Liczenia te wykonywano przede wszystkim w jaskiniach i kamieniołomach. Dopiero po raz trzeci systematycznie liczone są natomiast nietoperze zimujące w Górach Świętokrzyskich […]

Zakończyły się II Zimowe Liczenia Nietoperzy w Górach Świętokrzyskich

Zakończyły się II Zimowe Liczenia Nietoperzy w Górach Świętokrzyskich

W Górach Świętokrzyskich zakończył się zimowy spis nietoperzy. Akcja trwała od połowy grudnia do końca lutego 2014. Wzięli w niej udział chiropterolodzy z Kielc, Łodzi, Poznania i Kazimierzy Wielkiej. Podobnie jak rok wcześniej skoncentrowano się na sprawdzaniu potencjalnych zimowisk pochodzenia antropogenicznego. Sprawdzono kilka kamieniołomów, przepusty drogowe i kolejowe, kanał pod ruinami zabytkowego, wielkiego pieca hutniczego, […]

II Zimowe Liczenia Nietoperzy w Górach Świętokrzyskich

II Zimowe Liczenia Nietoperzy w Górach Świętokrzyskich

Nietoperze to jedna z najsłabiej poznanych grup zwierząt w województwie świętokrzyskim. Wiedza o ich występowaniu jest wciąż znikoma i niewystarczająca. Jednocześnie nietoperze żyjąc często w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi są narażone na kłopotliwe konsekwencje wynikające z tej sytuacji. Niektóre gatunki są bardzo liczne przez co szczególnie wrażliwe na ingerencję w ich środowisko życia. Inne znowu nie […]

Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna w Krynicy Zdrój 22-24.03.2013

Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna w Krynicy Zdrój 22-24.03.2013

Konferencja odbywa się w ramach projektu „Ochrona podkowca małego w Polsce” prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Jak piszą organizatorzy „Celem konferencji jest szeroka wymiana doświadczeń na temat czynnych metod ochrony nietoperzy, realizowanych przez różne podmioty, w odniesieniu do różnych gatunków tych zwierząt. W trakcie obrad zaprezentowane zostaną wykonywane w ostatnim czasie działania […]

Odbyły się zimowe liczenia nietoperzy w Górach Świętokrzyskich

Odbyły się zimowe liczenia nietoperzy w Górach Świętokrzyskich

     W głębokim śniegu i dotkliwym mrozie w kilku miejscowościach w Górach Świętokrzyskich w dniach 21-31 stycznia 2013 odbyło się zimowe liczenie nietoperzy.      Podobne akcje odbywają się w wielu regionach Polski a najbardziej znane są liczenia w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym czy poznańskiej Cytadeli. Chiropterolodzy  kontrolują zwykle duże podziemne obiekty takie jak stare bunkry, podziemia […]

Konferencja z okazji Roku Nietoperza

Konferencja z okazji Roku Nietoperza

Ministerstwo Środowiska zaprasza wszystkich badaczy i zajmujących się ochroną nietoperzy na konferencję, która odbędzie się w Warszawie, w dniach 15-16 listopada 2012 r. Impreza jest organizowana z okazji międzynarodowego Roku Nietoperza. Rok Nietoperza, ogłoszony przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), Konwencję o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS) oraz Porozumienie o Ochronie Populacji Europejskich […]

W podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego znowu więcej nietoperzy

W podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego znowu więcej nietoperzy

W podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego zimuje o kilka tysięcy więcej nietoperzy, niż przed rokiem. Wczoraj rachowali je przyrodnicy z kilku krajów. Teraz analizują zebrane dane. Ostateczne wyniki będą znane wieczorem.

Liczenie nietoperzy w Beskidzie

Liczenie nietoperzy w Beskidzie

Monitoring zimowych stanowisk nietoperzy w Beskidzie Niskim prowadzą grotołazi ze Speleoklubu Beskidzkiego. Liczą oni hibernujące ssaki w jaskiniach, sztolniach i starych piwnicach położonych na terenach leśnych.

Radar meteo pomaga sledzić nietoperze

Radar meteo pomaga sledzić nietoperze

Kilkukrotnie informowaliśmy o tym, że na obrazach pochodzących z radarów meteo można czasem ujrzeć klucze ptaków. Dzięki temu radar może być dobrodziejstwem nie tylko dla meteorologów, lecz również dla biologów.