Zakończyły się II Zimowe Liczenia Nietoperzy w Górach Świętokrzyskich

W Górach Świętokrzyskich zakończył się zimowy spis nietoperzy. Akcja trwała od połowy grudnia do końca lutego 2014. Wzięli w niej udział chiropterolodzy z Kielc, Łodzi, Poznania i Kazimierzy Wielkiej. Podobnie jak rok wcześniej skoncentrowano się na sprawdzaniu potencjalnych zimowisk pochodzenia antropogenicznego. Sprawdzono kilka kamieniołomów, przepusty drogowe i kolejowe, kanał pod ruinami zabytkowego, wielkiego pieca hutniczego, podziemia zamku oraz kilkadziesiąt piwniczek przydomowych.

Łącznie naliczono  ponad 100 osobników nietoperzy z 6 gatunków w pond 100 obiektach. Najliczniej reprezentowany był mopek oraz gacek brunatny.

W 2013 roku w czteroosobowym składzie udało się sprawdzić około 50 zimowisk z niemal 140 nietoperzami z 8 gatunków. Bardzo interesujące było stwierdzenie zimowania dwóch osobników mroczka pozłocistego w dwóch bliźniaczych piwniczkach. W tej samej miejscowości zimował również w piwniczce mroczek późny. W 2013 roku najliczniejsze były mopki i gacki brunatne.

Zarówno w 2013 jak i 2014 roku skoncentrowano się na niewielkich, rozproszonych antropogenicznych zimowiskach w Górach Świętokrzyskich. Dotąd nie prowadzono tu tak szeroko zakrojonej inwentaryzacji zimowej.

Bezpośrednim efektem prac było nawiązanie współpracy z Gminą Zagnańsk w sprawie ochrony jednego z 3 największych zimowisk nietoperzy w województwie świętokrzyskim. Złożono list intencyjny w tej sprawie oraz wniosek o powołanie użytku ekologicznego „Mopki z huty” w Samsonowie gm. Zagnańsk. Jeśli Rada Gminy zaakceptuje pomysł, będzie to pierwszy w województwie obszar chroniony, gdzie przedmiotem ochrony są nietoperze. Podjęto też starania o budowę zabezpieczeń zimowiska. W przygotowaniu jest kolejny wniosek o powołanie „nietoperzowego” użytku ekologicznego w pobliży podkieleckiego obszaru Natura 2000 „Ostoja Wierzejska”.

W tegoroczne liczenia włączyło się też Nadleśnictwo Daleszyce. Pan Paweł Kosin wskazał miejsca wykorzystywane przez nietoperze w tym śródleśną sztolnię, która będzie monitorowana w przyszłości.

Drugim ważnym rezultatem zimowego spisu jest powołanie Świętokrzyskiej Chirobazy tj. cyfrowej bazy gromadzącej wszelkie potwierdzone, wiarygodne dane o nietoperzach w woj. świętokrzyskim. Każdy zinwentaryzowany obiekt lub miejsce stwierdzenia posiada swoją kartę ze szczegółową charakterystyką ważnych cech i oczywiście składem chiropterofauny. Chirobaza ma służyć nie tylko jako miejsce deponowania danych ale również ma być narzędziem dzięki któremu ochrona populacji świętokrzyskich nietoperzy będzie możliwa i skuteczna.

Zimowy spis oraz Świętokrzyska Chirobaza koordynowane są przez przyrodników ze Stowarzyszenia MOST    (www.mostedu.org) w Kielcach.