Jaka rola organizacji ekologicznych w czasie polskiej prezydencji?

W środę, 6 kwietnia Ministerstwo Środowiska zorganizowało spotkanie dla organizacji pozarządowych poświęcone planom resortu na okres sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Priorytetami będą działania na rzecz ochrony klimatu i zachowania bioróżnorodności.

Wydarzenie otworzyło wystąpienie Ministra Andrzeja Kraszewskiego, który podkreślił, że uważa organizacje pozarządowe za ważnego sprzymierzeńca i partnera w działaniach. Minister zapewnił, że chciałby, aby Ministerstwo współpracowało z trzecim sektorem zarówno przed, jak i w trakcie prezydencji.

Tomasz Grabowski odpowiedzialny za współpracę resortu z NGOs przedstawił wizję tej współpracy. Organizacje pozarządowe mają być przede wszystkim obserwatorami działań rządu, który deklaruje udostępnianie na stronach internetowych szczegółowych informacji oraz przekazywanie informacji od organizacji pozarządowych. Przedstawiciele NGOs będą też zapraszani na spotkania i konferencje odbywające się w ramach prezydencji. Resort przygotował także konkurs grantowy na działania promujące prezydencję w swoich regionach ze środków publicznych.

Urzędnicy Ministerstwa szczegółowo przedstawili zebranym zadania, z jakimi będą musieli się zmierzyć w drugiej połowie tego roku. Przede wszystkim będzie do nich należało przygotowania ponad stu posiedzeń, w tym: Rady Unii ds. Środowiska (ENVI) i jej trzech grup roboczych oraz prezentowanie stanowiska Unii Europejskiej w czasie międzynarodowych konferencji, w tym Konferencji Konwencji Ramowej NZ w sprawie zmian klimatu COP 17 w Durbanie.

 Źródło: koalicjaklimatyczna.org