Nie będzie polowań na łosie w 2014 r.

Po konsultacjach społecznych i licznych negatywnych opiniach minister
środowiska wstrzymał do 2015 r. prace nad nowelizacją rozporządzenia w
sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, która miala polegać
na przywróceniu polowań na łosie (obecnie objęte całorocznym okresem
ochronnym). Ministerstwo Środowiska zapowiada ponowną weryfikację stanu
liczbowego łosi i powrót do sprawy w 2015 r.

Stanowiska w sprawie:

Koalicja „Niech Żyją”:
http://issuu.com/niech.zyja/docs/los_ms_stanowisko_koalicji_nz

PTOP „Salamnadra”:
http://salamandra.org.pl/attachments/831_Losie-opinia-Salamandry.pdf

Klub Przyrodników:
http://www.kp.org.pl/pdf/stanowiska/inne/2014-06-07_KP%20stanowisko%20ws%20l
osi.pdf

fot.fxc.hu