Nowa Państwowa Rada Ochrony Przyrody

24 października Minister Środowiska powołał skład Państwowej Rady Ochrony
Przyrody na nową kadencję 2014-2019. Nowa Rada wybrała swoim przewodniczącym Andrzeja Kepela, a zastępcą
przewodniczącego – Wiesława Dembka.

Skład Rady:
1) mgr Dariusz Anderwald – Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie;
2) prof. dr hab. Andrzej Bereszyński – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
3) Marek Broda – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego;
4) dr Marcin Brzeziński – Uniwersytet Warszawski;
5) dr inż. Lech Buchholz – Świętokrzyski Park Narodowy;
6) prof. dr hab. Tadeusz Chmielewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
7) dr hab. Mariusz Czepczyński – Uniwersytet Gdański;
8) dr Przemysław Chylarecki – Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk;
9) prof. dr hab. Wiesław Dembek – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach;
10) prof. dr hab. Marek Degórski – Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk;
11) dr hab. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;
12) prof. dr hab. Marek Dudkowski – Uniwersytet Szczeciński;
13) mgr inż. Jacek Engel – Biuro Ekspertyz Środowiskowych;
14) dr Michał Falkowski – Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne;
15) prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
16) prof. dr hab. Jacek Herbich – Uniwersytet Gdański;
17) prof. dr hab. Tomasz Heese – Politechnika Koszalińska;
18) mgr Joanna Jarosik – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku;
19) dr Andrzej Kepel – Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”;
20) prof. dr hab. Rafał Kowalczyk – Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk;
21) dr Anna Kujawa – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk;
22) prof. dr hab. Maria Ławrynowicz – Uniwersytet Łódzki;
23) dr Przemysław Nawrocki – WWF Polska;
24) mgr inż. Maria Mellin – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie;
25) prof. dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski – Politechnika Krakowska;
26) dr Sabina Pierużek-Nowak – Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”;
27) dr inż. Andrzej Raj – Karkonoski Park Narodowy;
28) mgr Anna Ronikier-Dolańska – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
29) prof. dr hab. Kazimierz Rykowski – Instytut Badawczy Leśnictwa;
30) dr Radosław Ratajszczak – Ogród Zoologiczny we Wrocławiu;
31) dr inż. Paweł Skawiński – Tatrzański Park Narodowy;
32) prof. dr hab. Stefan Skiba – Uniwersytet Jagielloński;
33) dr hab. Krzysztof Skóra – Uniwersytet Gdański;
34) dr Wojciech Solarz – Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk;
35) prof. dr hab. Jerzy Solon – Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk;
36) mgr Ryszard Topola – Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi;
37) dr Hanna Werblan-Jakubiec – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego;
38) dr hab. Justyna Wiland-Szymańska – Ogród Botaniczny w Poznaniu;
39) prof. dr hab. Jacek Wolnicki – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie;
40) mgr inż. Janusz Zaleski – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.