Pod Łodzią odkryto nowe gatunki ślimaków

Na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich przeprowadzono badania ślimaków lądowych. Dzięki temu udało się po raz pierwszy opisać cztery gatunki ślimaków, których dotychczas nikt nie zaobserwował pod Łodzią.

Badania wykazały, że na Wzniesieniach Łódzkich mieszka aż 51 gatunków ślimaków lądowych.

Ślimaki mieszkają zazwyczaj na terenach rezerwatów – Lasu Łagiewnickiego, Parowów Janinowskich, Strugi Dobieszkowskiej i w dolinie Moszczenicy. Tam w jednym siedlisku można znaleźć nawet 25 gatunków ślimaków.

Ślimaki, które po raz pierwszy zaobserwowano pod Łodzią, to stożeczek, poczwarówka malutka, poczwarówka rozdęta i ślinik leśny.

W lasach PKWŁ żyją również gatunki ślimaków uchodzące za zagrożone wyginięciem.
To błyszczotka lśniąca i szklarka zielonawa. Pierwszy z mięczaków żyje na podmokłych terenach wokół miejscowości Boginia, Byszewy i Stare Skoszewy, zaś drugi w wilgotnych lasach nad brzegiem wód. Widziano go w rezerwacie Struga Dobieszkowska. To ślimak o białawej lub lekko zielonkawej muszli.

Źródło: dzienniklodzki.pl

Autor: Marcin Bereszczyński

fot.Ł.Misiuna