Puszcza Białowieska będzie chroniona! Zatwierdzono plany urządzania lasu dla Puszczy.

Minister Środowiska poinformował na konferencji prasowej, że zatwierdził
plany urządzenia lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Według
informacji prasowych, planowe pozyskanie drewna w cięciach rębnych i
przedrębnych ma wynieść max. 48,5 tys m3 rocznie (poziom bardzo niski, wiele
polskich parków narodowych pozyskuje drewno intensywniej), a z użytkowania
zostały wyłączone wszystkie drzewostany z co najmniej 10% udziałem drzew
ponad 100-letnich.

Ubocznym skutkiem prawnym zatwierdzenia planu urządzenia lasu będzie (o czym
już Minister nie poinformował) wyrzucenie do kosza wypracowanego projektu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w zakresie dotyczącym lasów.

Nasz komentarz – po zapoznaniu się z oryginalnymi, zatwierdzonymi
dokumentami.

Na konferencji prasowej Minister ogłosił także 'nową inicjatywę Ministerstwa
dla Puszczy Białowieskej', która (po otrzepaniu z pustosłowia) polegać ma na
utworzeniu przy Białowieskim Parku Narodowym tzw. "centrum tworzenia i
wdrażania projektów dla Puszczy Białowieskiej".

W komunikacie prasowym Ministerstwa zapowiedziano także, że "żeby powiększyć
dostępność surowca opałowego dla mieszkańców, w ramach działania centrum
projektów, uruchomiane będą dodatkowe inicjatywy, jak np. plantacje biomasy"
– co, jeżeli miałoby być zrealizowane w Puszczy Białowieskiej, byłoby z
kolei zagrożeniem dla przyrody polan puszczańskich.

Źródło: Paweł Pawlaczyk, Klub Przyrodników

fot. Ł. Misiuna