Ruszyła wspólna akcja organizacji ekologicznych „Powiedz STOP złym biopaliwom”.

Jeśli obecna polityka UE, zakładająca zwiększanie produkcji biopaliw, nie ulegnie zmianie, mogą one przynieść więcej szkody niż pożytku. Uprawy roślin przeznaczonych do ich wytwarzania wypierają uprawy roślin służących wyżywieniu ludzi i zwiększają presję na wycinanie lasów, które są głównym sprzymierzeńcem człowieka w spowalnianiu globalnych zmian klimatycznych. Zmiany te nazywamy pośrednimi zmianami w użytkowaniu gruntów.

Przedstawiamy Państwu krótki film animowany obrazujący zagadnienie pośrednich zmian w użytkowaniu gruntów.

W polskiej wersji charytatywnie głosu użyczył Maciej Orłoś.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, razem z innymi organizacjami ekologicznymi, apeluje do Komisji Europejskiej o przedstawienie wniosku legislacyjnego uwzględniającego problem pośrednich zmian w użytkowaniu gruntów (ILUC) przez zezwolenie jedynie na te biopaliwa, które są lepsze dla klimatu niż paliwa kopalne. W ramach tej międzynarodowej kampanii pod nazwą „Powiedz STOP złym biopaliwom” zbierane są podpisy pod petycją dotyczącą ograniczenia stosowania biopaliw, które mają negatywny bilans emisji CO2.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonych materiałach prasowych.

Źródło: Katarzyna Groblewska, OTOP