Szkolenie Strażników Klimatu

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza na profesjonalne szkolenie Strażników Klimatu wszystkich tych, którzy chcą podjąć skuteczne kroki dla ochrony środowiska oraz bioróżnorodności w swojej okolicy.

Jeżeli obserwujesz w swoim otoczeniu działania, których skutki są negatywne dla klimatu, reaguj. Aby jednak zrobić to dobrze, konieczna jest wiedza na temat mechanizmu, przyczyn i skutków zmian klimatu oraz narzędzi społecznej kontroli decyzji mających wpływ na klimat: dostępu do informacji oraz formalno-prawnych aspektów ochrony klimatu w procedurach administracyjnych.

Wiedza nabyta podczas szkolenia pozwoli na samodzielne prowadzenie działań na rzecz ochrony klimatu. Bez problemu poszukasz sojuszników, nawiążesz kontakty z urzędami
i instytucjami, przeprowadzisz interwencję i zorganizujesz kampanię klimatyczną. Szkolenie przygotowuje również do wystąpień medialnych i dostarczy Ci narzędzi, które będą pomocne w kontaktach z przedstawicielami mediów.

Wśród wykładowców są współpracownicy czołowych organizacji ekologicznych w Polsce
i eksperci w dziedzinie ochrony klimatu.

Program szkolenia:

– zjazd I. Naukowe, etyczne i formalno-prawne aspekty ochrony klimatu 12-14.09.2014 r.

– zjazd II. Ochrona klimatu – energetyka, ekonomia, polityka 24-26.10.2014 r.

– zjazd III. Planowanie i prowadzenie kampanii klimatycznej 14-16.11.2014 r.

– zjazd IV. Szkolenie medialne 07-08.02.2015 r.

– zjazd V. Obóz terenowy maj 2015 r.

Szkolenie jest nieodpłatne. Uczestnicy pokrywają koszty transportu do Stacji Edukacji Ekologicznej w Bystrej. Zapewniamy zakwaterowanie w ośrodku oraz wyżywienie, jak również transport podczas obozu terenowego.

Rekrutacja będzie prowadzona do 5 września. Prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej: http://klimatycznaedukacja.pl/edukacja-obywatelska-rekrutacja/ i przesłanie jej na adres diana@pracownia.org.pl

kontakt: Diana Maciąga
e-mail: diana@pracownia.org.pl
nr tel.: 501 285 417
http://klimatycznaedukacja.pl

organizator: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. 33 817 14 68
http://pracownia.org.pl

Projekt „Edukacja zawodowa na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu” realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Poglądy w nim wyrażone w żaden sposób nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.