Transgraniczna strefa bez polowań na duże drapieżniki coraz bliżej ustanowienia

11 czerwca br. w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego odbyło się robocze spotkanie polsko-słowackiego zespołu ekspertów do spraw ochrony dużych drapieżników poświęcone wzmocnieniu standardów ochrony transgranicznych populacji wilków i niedźwiedzi. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy, przedstawiciele administracji rządowej, służby ochrony przyrody oraz reprezentanci organizacji przyrodniczych zajmujących się ochroną dużych drapieżników: Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Sabina Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.

Szczegóły informacji: http://pracownia.org.pl/aktualnosci,846

Ustalono, iż strefa ochronna ciągnąć się będzie wzdłuż całej polsko-słowackiej granicy. Propozycja szerokości strefy wolnej od polowań to 23 km dla wilka i 10 km dla niedźwiedzia. Postanowiono także, iż w obszarze przygranicznym nawiązana zostanie ścisła, polsko-słowacka współpraca w celu wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań dla ochrony transgranicznych populacji wilka i niedźwiedzia.

Całość ustaleń ze spotkania zostanie przekazana słowackiemu rządowi do analizy. Kształt i wielkość stref nie jest ostateczna i będzie podlegać negocjacjom na rządowym, polsko-słowackim szczeblu.

—-
Czytaj miesięcznik Dzikie Życie:
http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie

 

Przekaż 1% dla ochrony dzikiej przyrody:
http://pracownia.org.pl/jeden-procent
—-
Grzegorz Bożek
e-mail: ortodoks@wp.pl
tel. 665 831 257
http://pracownia.org.pl

 

Źródło: Grzegorz Gołębniak

fot. sxc.hu