Żubrów w Puszczy Boreckiej przybywa

Specjalna komisja zbadała populację żubrów w Puszczy Boreckiej. W ciągu roku stado wzbogaciło się o trzy zwierzęta. Ich opiekunowie planują dalsze działania.

Żubrów w Puszczy Boreckiej przybywa

Komisja liczyła żubry i oceniała ich stan 10 i 11 marca. Przewodniczyła jej dr Wanda Olech ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, od lat zajmująca się problematyką hodowli żubrów.

W porównaniu do ubiegłego roku żubrów przybyło. W roku 2010 o tej porze stado w Puszczy Boreckiej liczyło 70 osobników, teraz jest ich 73. W ostatnim roku urodziło się 10 małych żubrzątek, w tym 6 samców. W całym stadzie również większość stanowią osobniki męskie, bo stosunek byków do krów wynosi 40:33.

W ubiegły roku, ze względów hodowlanych i sanitarnych, odstrzelono 14 sztuk, a dwa osobniki padły. Dziewięć żubrów przywieziono za to z innych hodowli. Takie mieszanie krwi jest w przypadku żubrów bardzo istotne, bo są one populacją o bardzo małym zróżnicowaniu genetycznym.

Komisja ustaliła priorytety na kolejny żubrzy sezon. Opiekunowie boreckiego stada planują rozproszyć zimowe dokarmianie żubrów. W tym celu mają powstać dwa dodatkowe miejsca dokarmiania w nadleśnictwach Czerwony Dwór i Borki. Planowane są badania parazytologiczne żubrów. Ważnym zadaniem będzie też utrzymanie wielkości stada na poziomie optymalnym dla zdrowotności zwierząt. Z myślą o odwiedzających żubry w Puszczy Boreckiej zostaną przeprowadzone prace remontowo-konserwatorskie przy ścieżce turystycznej prowadzącej do zagrody pokazowej.

Źródło: lasy.gov.pl