Gmina Koziegłowy pokazała, że jest „Po stronie natury”

_MG_4521_lores _MG_4408_lores _MG_4394_lores _MG_4283_lores _MG_4249_lores _MG_4245_lores _MG_4235_lores _MG_4588_loresW sobotę 20 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Siewierz odbyła się niecodzienna akcja ekologiczna. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Żywiec Zdrój z rodzinami oraz okoliczni mieszkańcy i młodzież z lokalnych szkół. Pomimo niepogody wspólnymi siłami, pod czujnym okiem leśników posadzono blisko 1000 drzew. Najmłodsi ambasadorzy ekologii mieli okazję do sprawdzenia swojej wiedzy w zabawach poświęconych tematyce ochrony środowiska i dowiedzieli się więcej na temat miejscowej flory i fauny. Akcja została zorganizowana w ramach programu „Po stronie natury”.

Wydarzenie było okazją do aktywnego włączenia się w działania na rzecz przyrody. Zebrani dowiedzieli się też jak obserwować florę i faunę oraz, jak w prosty sposób dbać o środowisko naturalne. Po zakończeniu sadzenia na uczestników czekał ciepły posiłek i ognisko, a także zabawy i gry edukacyjne. W sumie w wydarzeniu wzięło udział blisko 100 osób, w tym dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Myszkowie oraz Gimnazjum w Pińczycach.

W programie „Po stronie natury” nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Najmłodszy uczestnik sobotniego wydarzenia ma 3 lata, najstarszy blisko 60 lat.

 

Jak przekonują organizatorzy programu „Po stronie natury”, sadzenie i ochrona drzew, a także działania edukacyjne adresowane do najmłodszego pokolenia, które dopiero nabiera wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, to wyraz dbałości o naturę, ale także o jakość życia przyszłych pokoleń.

 

Zależy nam, żeby idea programu „Po stronie natury” stała się wspólną sprawą wszystkich Polaków. Poprzez takie działania chcemy pokazywać, że każdy z nas ma realny wpływ na stan środowiska naturalnego, a dbanie o drzewa to nie tylko obowiązek leśników, ale zadanie wszystkich ludzi, którzy korzystają z uroku lasów – powiedziała Monika Piekarska z Żywiec Zdrój S.A.

 

Akcja sadzenia drzew w Nadleśnictwie Siewierz była elementem programu „Po stronie natury” realizowanego od 2009 roku, dzięki współpracy Żywiec Zdrój, Lasów Państwowych oraz Fundacji Nasza Ziemia. Celem programu jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz edukacja społeczeństwa o istotnym wpływie drzew na środowisko, w którym żyjemy. W ciągu czterech lat, czterema milionami drzew obsadzono teren o powierzchni ponad 715 hektarów. W ramach piątej edycji w Beskidzie Żywieckim sadzony jest już piąty milion.

 

W tym roku po raz pierwszy akcje edukacyjne obędą się również na terenie Nadleśnictwa Siewierz oraz Nadleśnictwa Mirosławiec. Realizowane działania mają zwrócić uwagę na potrzebę sadzenia drzew, które produkują tlen i odgrywają bardzo ważną rolę w łańcuchu życia. W ramach programu „Po stronie natury” co roku realizowany jest również konkurs grantowy, w którym placówki oświatowo-wychowawcze z całego kraju mogą uzyskać dofinansowanie projektów ekologicznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności. W efekcie czterech edycji konkursu, nakładem ponad pół miliona złotych dofinansowano aż 89 lokalnych inicjatyw. W realizację zwycięskich projektów zaangażowało się 380 organizacji i instytucji. Do programu „Po stronie natury” może się przyłączyć każdy. Wystarczy odwiedzić stronę www.postronienatury.pl, kliknąć w przycisk POPIERAM TO! i dowiedzieć się więcej o lasach i ich roli w ekosystemie.

 

 

 

Kontakt prasowy:

Monika Piekarska

Specjalista ds. PR Żywiec Zdrój S.A.

tel. 519 064 147, e-mail: monika.piekarska@danone.com

 

Aleksandra Modzelewska

The Addictives

Biuro Prasowe programu ”Po stronie natury”

tel. 666 381 468,e-mail: aleksandra.modzelewska@theaddictives.com

 

***

O firmie Żywiec Zdrój S.A.:

Firma Żywiec Zdrój S.A. na początku swojego funkcjonowania była niewielkim zakładem produkującym wodę źródlaną. Dynamiczny rozwój sprawił, że w 2001 roku została ona przekształcona w spółkę akcyjną. Obecnie zatrudnia ponad 500 pracowników i według rankingu dziennika Rzeczpospolita znajduje się w czołówce polskich przedsiębiorstw (Lista 500). Produkty Żywiec Zdrój można znaleźć w połowie polskich domów. Firma była wielokrotnie nagradzana za działalność biznesową, zdobyła między innymi Tytuł Lidera Polskiego Biznesu.

W strategię działania Żywiec Zdrój S.A. na stałe wpisana jest realizacja projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma wspiera nie tylko miejsca, w których działa, ale też prowadzi ogólnopolskie programy o charakterze edukacyjnym i z zakresu ochrony środowiska. Za działalność w ramach programu ekologicznego „Po stronie natury”, firma została nagrodzona tytułem Dobroczyńca Roku.

 

O Lasach Państwowych:

Lasy Państwowe to największa w Europie organizacja dbająca o obszary leśne. Tereny, którymi się opiekują stanowią niemal ¼ powierzchni kraju. Lasy Państwowe generują blisko 300 tys. miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym, a bezpośrednio w organizacji pracuje około 25 tysięcy osób. Dzięki swojej 90 letniej tradycji i imponującemu doświadczeniu, pracownicy Lasów Państwowych co roku sadzą 500 mln drzew,  tworząc warunki sprzyjające korzystaniu z dobrodziejstw polskich lasów. Ich najważniejszym celem jest zachowanie  ciągłości gatunkowej drzew, które należą do dobra wspólnego wszystkich Polaków. Leśnicy to druga pod względem zaufania społecznego grupa zawodowa w Polsce. Więcej na: www.lasy.gov.pl

O Fundacji Nasza Ziemia:

Fundacja Nasza Ziemia to organizacja pozarządowa realizująca cel pożytku publicznego – edukację ekologiczną. Została założona 20 lat temu przez  Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja popularyzuje proste sposoby i zachowania pomagające dbać o ochronę środowiska naturalnego. Inspiruje do działania i angażuje w nie setki szkół, samorządów, instytucji, firm i osób niezrzeszonych. W jej dorobku znajduje się blisko 40 programów edukacyjnych, m.in. „Sprzątanie Świata”, „Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku”, „Kluby Naszej Ziemi”, „Czysta Gmina”. Za prowadzone działania Fundacja Nasza Ziemia została uhonorowana „Złotym Liściem” Ministra Środowiska, Henry Ford European Conservation Award, wyróżnieniem „Pro Publico Bono” oraz wyróżnieniem specjalnym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za promowanie wolontariatu i działania wolontariackie. Więcej na: www.naszaziemia.pl.