VI Forum Gospodarcze „Energia i Środowisko” – Warszawa, 11 grudnia

Forum jest wydarzeniem cyklicznym i jest skierowane do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji działających na rzecz biznesu. Jego głównym celem jest przekazywanie wiedzy merytorycznej oraz umożliwienie tworzenia trwałych relacji biznesowych.

Tematyka VI Forum Gospodarczego jest bezpośrednio związana z kwestiami ochrony środowiska, energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Sesje panelowe zostały starannie zaplanowane dla grup zainteresowanych konkretnym tematem i umożliwiają wyminę poglądów i doświadczeń. Tematami przewodnimi będą:

 • Odnawialne źródła energii: Wiatr, Słońce, Woda
 • Odnawialne źródła energii: biomasa, biogazownie, biopaliwa
 • Klastry gospodarcze, organizacja przyszłości
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Gospodarka odpadami opakowaniowymi i zużytym sprzętem
 • Złota era gazu
 • Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Efektywne wykorzystanie energii i Energia skojarzona
 • PPP i finansowanie inwestycji proekologicznych
 • Oświetlenie uliczne i drogowe
 • Ogrzewanie, Klimatyzacja, Wentylacja
 • Budownictwo ekologiczne

Wspierają nas merytorycznie Ministerstwa: Gospodarki, Rozwoju Regionalnego, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W sesjach plenarnych głos zabierze 60 wysoko wykwalifikowanych ekspertów branżowych, zaś samo Forum zgromadzi kilkaset przedstawicieli firm, instytucji i samorządów z całej Polski oraz inwestorów zagranicznych.

Po zakończeniu VI Forum odbędzie się Uroczysta Gala, w trakcie której zostaną nagrodzone najlepsze branżowe firmy statuetkami Lidera Zrównoważonego Rozwoju.

Jesteśmy w trakcie konstruowania agendy VI Forum Gospodarczego „Energia i Środowisko”.

W budowaniu problematyki paneli dyskusyjnych bazujemy na naszym doświadczeniu z poprzednich edycji Forum, ale dbamy także, by w agendzie znalazły się najważniejsze aktualne tematy dotyczące energii odnawialnych i ochrony środowiska zarówno w skali naszego kraju jak i całej Europy.

Zapraszamy do zapoznania się z wstępną, roboczą wersją agendy na stronie http://www.eis.org.pl/vi-forum   i zachęcamy do konsultacji – szczególnie w obszarach bliskich Państwa zainteresowaniom.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.

Wszystkie uwagi związane z tematyką VI Forum Gospodarczego „Energia i Środowisko” prosimy kierować na adres: media@msg.org.pl

www.eis.org.pl,  22 629 12 29