Strona główna » Posts tagged with » Natura 2000 (Page 4)

Obóz naukowy i sympozjum dotyczące różnorodności biologicznej i możliwości ochrony Ostoi Wierzejskiej obszaru Natura 2000

Obóz naukowy i sympozjum dotyczące różnorodności biologicznej i możliwości ochrony Ostoi Wierzejskiej obszaru Natura 2000

W dniach 24-26.08.2012 w podkieleckich Ciekotach odbędzie się spotkanie przyrodników z całego kraju dotyczące Ostoi Wierzejskiej. Ostoja Wierzejska to leśny obszar Natura 2000 leżący w bezpośredniej bliskości Kielc. W związku ze swoją lokalizacją jest w naturalny sposób szczególnie narażona na presję rozbudowującego się w ostatnich latach miasta o ambicjach metropolitalnych. Jednocześnie jest to kompleks leśny […]

Podkielecki obszar Natura 2000 „Ostoja Wierzejska” potrzebuje aktywnych działań ochronnych.

Podkielecki obszar Natura 2000 „Ostoja Wierzejska” potrzebuje aktywnych działań ochronnych.

Ostoja Wierzejska to leśny Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk o kodzie PLH 260035, powierzchni 224,6 ha położony w całości w powiecie kieleckim w gminie Masłów na terenie Nadleśnictwa Kielce, leśnictwo Dąbrowa. Pierwotnie zaproponowano w październiku 2009 roku aby obszarem Natura 2000 „Ostoja Wierzejska” został ponad 700ha fragment boru jodłowego, kwaśnej buczyny, grądu i łąk trzęślicowych. Obszar […]

Borealne Seminarium Biogeograficzne Zarządzania Siedliskami Przyrodniczymi

Borealne Seminarium Biogeograficzne Zarządzania Siedliskami Przyrodniczymi

W Hämeenlinna w Finlandii w dniach 28-20 maja 2012 r. trwa "Borealne Seminarium Biogeograficzne Zarządzania Siedliskami Przyrodniczymi". Seminarium organizowane jest przez państwa regionu borealnego (Finlandia, Szwecja, Estonia, Łotwa, Litwa) z inicjatywy Komisji Europejskiej. Dyskusja ma zidentyfikować kluczowe problemy ochrony wybranych siedlisk przyrodniczych – reprezentujących: łąki, lasy, mokradła, wody – i zaproponować kierunki poszukiwania ich rozwiązań.

Więcej Natury 2000

Więcej Natury 2000

W kwietniu b.r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przesłał do Komisji Europejskiej zgłoszenie dwóch nowych siedliskowych obszarów Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim:

Ratujmy grądy, łęgi i inne naturalne lasy liściaste Trwa rabunek Wielkopolskiego Parku Narodowego – domagamy się ukarania Ministra Środowiska.

Ratujmy grądy, łęgi i inne naturalne lasy liściaste  Trwa rabunek Wielkopolskiego Parku Narodowego – domagamy się ukarania Ministra Środowiska.

Kontynuując temat Wielkopolskiego Parku Narodowego, opisywany wielokrotnie,  informuję, że podejmujemy kolejną próbę wyegzekwowania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie IV SAB/Wa 46/08  z dnia 11 czerwca 2008 r.

Inwestycje na obszarach Natura 2000

Inwestycje na obszarach Natura 2000

Obecnie nie jest możliwe uproszczenie procedur związanych z inwestowaniem na obszarach Natura 2000 – poinformował wiceminister środowiska Janusz Zaleski. Jego zdaniem obszary chronione nie hamują rozwoju gmin.

Program warsztatów: Jak dbać o obszar Natura 2000 i wody – w procesach planowania i na co dzień Kraków 9-10.02

Program warsztatów: Jak dbać o obszar Natura 2000 i wody – w procesach planowania i na co dzień Kraków 9-10.02

Przedstawiamy program warsztatów Jak dbać o obszar Natura 2000 i wody – w procesach planowania i na co dzień, który odbędzie się w Krakowie 9-10 lutego 2012

Kto tylko gada o ochronie, a nie chroni – narusza dyrektywę siedliskową

Kto tylko gada o ochronie, a nie chroni – narusza dyrektywę siedliskową

Komisja Europejska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Grecji, dotyczącą ochrony jeziora Koroneia (teren Parku Narodowego jezior Koroneja-Wolwi i Makedonikon Tempon) uznanego za obszar Natura 2000.

Będzie nowy OSO Doliny Przysowy i Słudwi?

Będzie nowy OSO Doliny Przysowy i Słudwi?

Na stronach internetowych Rządowego Procesu Legislacyjnego (na www.rcl.gov.pl) umieszczono projekt rozporządzenia Ministra Środowiska wyznaczającego nowy obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Doliny Przysowy i Słudwi. Nowy obszar ma mieć powierzhcnię 3892 ha, ma być wyznaczony dla ochrony dzikich gęsi, rybitwy czarnej, derkacza i błotniaka stawowego. Wyznaczenie nowego obszaru Natura 2000 jest elementem kompensacji przyrodniczej […]

Jak dbać o obszar Natura 2000 i wody – III warsztaty: Kraków 9-10.02

Jak dbać o obszar Natura 2000 i wody – III warsztaty: Kraków 9-10.02

Wstępnie informujemy, że kolejne warszaty z cyklu "jak dbać o obszar Natura 2000 i wody  – w procesach planowania i na co dzień", odbędą się w dniach 9-10 lutego 2011 r. w Krakowie, w kampusie UJ na ul. Gronostajowej. Rozpoczęcie w czwartek 9.02 wczesnym popołudniem. W pierwszym dniu blok prezentacji dotyczących róznych aspektów ochrony obszarów […]